Doneer nu qxif-angle-right

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 50.000,- euro per 26 augustus 2009

Patiënten met kwaadaardige primaire hersentumoren (uitgaande van het hersenweefsel zelf) hebben een slechte prognose. Van de meest kwaadaardige vorm (glioblastoma multiforme) is de levensverwachting na maximale behandeling (operatie, bestraling met chemotherapie) gemiddeld slechts 1 jaar. In Nederland overlijden ca 600 mensen aan deze ziekte en in tegenstelling tot veel ander vormen van kanker is er de laatste jaren nauwelijks vooruitgang geboekt in het verbeteren van de prognose.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 50.000,- euro per 26 augustus 2009

Patiënten met kwaadaardige primaire hersentumoren (uitgaande van het hersenweefsel zelf) hebben een slechte prognose. Van de meest kwaadaardige vorm (glioblastoma multiforme) is de levensverwachting na maximale behandeling (operatie, bestraling met chemotherapie) gemiddeld slechts 1 jaar. In Nederland overlijden ca 600 mensen aan deze ziekte en in tegenstelling tot veel ander vormen van kanker is er de laatste jaren nauwelijks vooruitgang geboekt in het verbeteren van de prognose. Door recente onderzoekingen is er veel bekend geworden over moleculair biologische mechanismen die aan kanker ten grondslag liggen. Daarnaast zijn er specifieke medicijnen (designer drugs) ontwikkeld die ingrijpen in deze mechanismen. In vele vormen van kanker is hiermee veel vooruitgang bereikt (borstkanker, darmkanker, leukemie e.a.).

Bij patiënten met hersenkanker blijken deze middelen slechts beperkt werkzaam. Nu blijkt uit diverse onderzoeken dat juist gekozen combinaties van deze middelen wel werkzaam kunnen bij deze patiënten in een aantal specifieke gevallen. De grote uitdaging voor de nabij toekomst is vast te stellen welke combinaties van deze nieuwe middelen werkzaam zijn bij welke groepen van patiënten. Hiervoor is het nodig dat er een goed model is om de diverse combinaties te testen in een groot aantal patiënten omdat er vele combinaties getest moeten worden. In het Erasmus MC hebben wij een dergelijk model ontwikkeld. Dit model houdt ondermeer in dat van tumorweefsel van juist geopereerd patiënten een zogenaamde weefselkweek wordt gemaakt.

Samenwerkingsverband

Om aan de benodigde hoeveelheden patiënten te komen hebben we een samenwerkingsverband opgezet tussen de neurochirurgisch afdelingen van het Erasmus MC en het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Samen behandelen deze afdelingen 150-200 patiënten per jaar met kwaadaardige primaire hersentumoren. Verder heeft het laboratorium neuro-oncologie in het Erasmus MC de expertise en ervaring voor het typeren van het tumorweefsel met DNA technieken hetgeen van belang is voor het onderscheiden van patiënten die wel en die niet responderen op een bepaalde combinatie van deze middelen.