Doneer nu qxif-angle-right

ErasmusMC STOPhersentumoren ChequeDoel van dit project: Onderzoeken of toevoeging van intraveneus rituximab aan standaard chemotherapie voor de PCZL hersentumor het genezingspercentage verbetert.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 106.570,- euro per 18 september 2010

Primair centraal zenuwstelsel lymfomen zijn hersentumoren die tot het zenuwstelsel beperkt blijven, en die nog steeds een hoge mortaliteit kennen. De huidige standaardbehandeling voor patiënten met een primair centraal zenuwstelsellymfoom bestaat uit chemotherapie met hoge dosis intraveneus methotrexaat, veelal gecombineerd met een of meerdere andere chemotherapeutische middelen. Bij patiënten tot 60 jaar wordt daarna doorgaans de schedelinhoud bestraald. In Nederland wordt meestal het MBVP (methotrexaat, BCNU, teniposide, prednison) schema gegeven.

In een Europese studie (met grote Nederlandse inbreng) is vastgesteld dat met deze behandeling circa 30% van de patiënten een langdurige overleving van vele jaren en wellicht genezing bereikt. Een recente gerandomiseerde studie laat zien dat toevoeging van cytarabine aan methotrexaat het resultaat van de behandeling verder verbetert. Toch zijn deze resultaten niet goed genoeg en is verbetering van het genezingspercentage dringend nodig. Een benadering om dit te bereiken is om andere en nieuwere middelen aan het nu gebruikte combinatieschema toe te voegen. Bij het systemisch lymfoom (dus buiten het zenuwstelsel) heeft toevoeging van intraveneus rituximab aan systemische chemotherapie geleid tot een belangrijke verbetering van de overleving (stijging progressie-vrije overleving van 59 tot 79% en totale overleving van 84 tot 93 %). Het is niet bekend of rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom ook effectief is: door de aanwezigheid van de beschermende bloed-hersen-barrière is het mogelijk dat rituximab de hersentumor maar gedeeltelijk bereikt. Gezien enerzijds de verbeterde overleving bij systemische lymfomen, en anderzijds de onzekerheid van de penetratie van rituximab in hersentumoren, de toegenomen toxiciteit van een schema waarin rituximab is toegevoegd en de kosten van deze behandeling, is een zorgvuldige analyse van de betekenis van rituximab voor de behandeling het primair centraal zenuwstelsel lymfoom dringend gewenst.

Doel van dit project:

Onderzoeken of toevoeging van intraveneus rituximab aan standaard chemotherapie voor het primair centraal zenuwstelsellymfoom het genezingspercentage verbetert.

Eindresultaat:

Antwoord op de vraag of rituximabe een zinvolle toegevoegde behandeling is voor deze PCAL hersentumoren. Erasmus MC Rotterdam