Doneer nu qxif-angle-right

VUmc STOPhersentumoren ChequeDoel van dit project: Therapeutische middelen te identificeren die de levensverwachting van patiënten met gliomen verbeteren. Met dit project richten we ons op het remmen van de invasieve groei en het verhogen van de stralingsgevoeligheid van migrerende gliomacellen. Hiermee kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de huidige behandelingsmogelijkheden en levensverwachting van patiënten met gliomen.

 Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 89.800,- euro per 18 september 2010

 

Gliomen zijn de meest voorkomende en agressieve intracraniale tumoren. Gliomen bestaan uit een populatie sterk delende cellen en een populatie agressief infiltrerende cellen. De agressieve en invasieve groei van de infiltrerende gliomacellen, die het omliggende gezonde weefsel in migreren, helpt deze cellen te ontsnappen van resectie door middel van chirurgie wat resulteert in een groot aantal patiënten met een recidief. Daarnaast zijn de infiltratief migrerende cellen resistent tegen radiotherapie. Betere overlevingskansen van patiënten met gliomen hangen dus sterk samen met de mogelijkheid het invasieve karakter evenals de resistentie voor radiotherapie van migrerende gliomacellen te kunnen onderdrukken. Dit geldt voor zowel de hoog-gradige als de laag-gradige gliomen.

Met behulp van in vitro studies hebben we bevestigd dat sterk delende gliomacellen een hogere stralingsgevoeligheid hebben dan migrerende cellen. Sterker nog, migrerende cellen bleven ongehinderd door migreren en gaan niet dood na straling. Dit duidt erop dat andere resistentieprocessen actief zijn in migrerende cellen dan in delende cellen. We hebben een assay opgezet die het mogelijk maakt te bepalen welke celbiologische processen belangrijk zijn voor deze stralingresistentie in migrerende gliomacellen.

Doel van dit project:

De doelstellingen van onze neuro-oncologische onderzoeksgroep (NRG) zijn om therapeutische middelen te identificeren die de levensverwachting van patiënten met gliomen verbeteren. Met dit project richten we ons op het remmen van de invasieve groei en het verhogen van de stralingsgevoeligheid van migrerende gliomacellen. Hiermee kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de huidige behandelingsmogelijkheden en levensverwachting van patiënten met gliomen.

Eindresultaat:

De resultaten van onze studie zullen inzicht geven in de mechanismen van stralingsresistentie van de migrerende gliomacellen en aantonen welke genen hier essentieel voor zijn. Deze studie zal nieuwe targets voor therapie opleveren om glioma invasie in combinatie met stralingstherapie te kunnen controleren. Deze nieuwe therapeutische mogelijkheden kunnen de resistentie tegen radiotherapie en het verschijnen van recidieven mogelijk verminderen, waardoor de overlevingskansen van de patiënt zullen toenemen.  VUmc Amsterdam