Doneer nu qxif-angle-right

PimFrench STOPhersentumorenDoel van dit project: Het doel van deze studie is om de predictieve waarde van CIMP op een groter sample cohort uit de EORTC 26951 studie te confirmeren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 83.700,- euro per 4 oktober 2011

In 1995 is een grote Europese studie (‘EORTC studie 26951’) gestart naar de effecten van chemotherapie met procarbazine, CCNU en vincristine (PCV) bij oligodendrogliomen. Deze studie is geïnitieerd en gecoördineerd vanuit het ErasmusMC door M.J. van den Bent, en uitgevoerd door de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC; hoofdkwartier in Brussel) Brain Tumor Group. De studie had als doel te onderzoeken of vroege PCV-chemotherapie bij deze aandoening de behandelingsresultaten van alleen radiotherapie verbetert. Met deze studie is aangetoond dat PCV-chemotherapie doorgaans effectief is, maar dat net zo goed gewacht kan worden tot er na de radiotherapie weer groei van de tumor optreedt.

Een belangrijk onderdeel van de EORTC studie 26951 is het moleculaire onderzoek op tumor monsters van de patiënten die in deze studie zijn behandeld. Binnen dit moleculaire onderzoek is gekeken naar de rol van ‘genome wide’ DNA methylering. Een duidelijke correlatie is gevonden tussen het zogenaamde CpG island methylator phenotype ‘CIMP’ en overleving. Er zijn uit voorlopig onderzoek nu ook aanwijzingen dat naast deze prognostische waarde de CIMP status ook een predictieve waarde te hebben voor respons op PCV behandeling. Indien bevestigd zal deze waarneming kan directe behandelconsequenties met zich meebrengen, en de standaard behandeling van deze tumoren veranderen. Echter, het aantal tumoren waarvan de CIMP status is onderzocht was beperkt (n=50) waardoor harde conclusies niet gemaakt konden worden. Expressie profielen, uitgevoerd op een andere set tumoren binnen EORTC 26951 laten eenzelfde trend zien. Expressie profielen zijn sterk gecorreleerd aan de CIMP status, waardoor de hypothese dat CIMP status predictief is voor response op PCV chemotherapie bevestigd wordt.

Doel van dit project:

Het doel van deze studie is om de predictieve waarde van CIMP op een groter cohort uit de EORTC 26951 studie te confirmeren.

Eindresultaat:

CIMP als predictieve marker voor respons op PCV chemotherapie.