Doneer nu qxif-angle-right

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 102.360,- euro per 29 oktober 2012

Doel van dit project: 

In dit project zal bekeken worden of profielen van DNA mutaties in celkweken van maligne weefsel verkregen bij operatie van patiënten met gliale hersentumoren geassocieerd zijn met gevoeligheid voor anti-tumor middelen. Indien dit het geval is, dan kan deze benadering bijdragen aan een meer geïndividualiseerde behandeling van patiënten met gliale tumoren. ErasmusMC Rotterdam

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 102.360,- euro per 29 oktober 2012

In de oncologie is momenteel sprake van grote veranderingen. Bij patiënten met een bepaalde tumor wordt de behandeling nu nog vooral bepaald door de histopathologische classificatie en gradering. Het wordt echter steeds meer duidelijk dat tumoren binnen de zelfde histologische classificatie en gradering verschillend zijn. Deze verschillen kunnen tegenwoordig goed zichtbaar worden gemaakt met moleculair genetische technieken. De betekenis van deze verschillen is enerzijds dat de ontstaanswijze en het beloop van de ziekte tussen individuele patiënten met een zelfde tumorsoort sterk verschillend kunnen zijn, anderzijds dat er ook grote verschillen bestaan in gevoeligheid voor de diverse anti-tumor behandelingen. Het is dan ook duidelijk dat bij de behandeling meer rekening moet worden gehouden met deze grote individuele verschillen. Men spreekt hier van ‘personalized medicine’ waarbij de behandeling van een individuele patiënt vooral bepaald wordt door de genetische eigenschappen van de tumor van die patiënt. Deze ontwikkeling loopt parallel met de ontwikkeling van nieuwe soorten geneesmiddelen welke steeds meer worden toegepast in de oncologie. Dit zijn middelen welke gericht zijn op specifieke celprocessen (pathways) die gerelateerd zijn aan de ongeremde groei van de kankercel z.g. ‘targeted drugs’. In het ideale geval kan dus vooraf met moleculair biologische technieken worden vastgesteld welke pathways verstoord zijn in de kankercellen van een individuele patiënt en die aanleiding geven tot het maligne gedrag van de tumorcellen, waarbij vervolgens middelen worden gegeven die specifiek gericht zijn op deze verstoorde celprocessen zodanig dat de kankercel dood gaat. In het huidige project zullen DNA mutaties vastgesteld worden in celkweken van gliale tumoren uit de weefselbank van de neuro-oncologie onderzoeksgroep afdeling Neurochirurgie. Het mutatieprofiel van deze tumoren zal vervolgens worden vergeleken met de responsprofielen van deze celkweken op behandeling met targeted drugs welke in eerdere experimenten zijn verkregen. Uit deze informatie kunnen voorspellingen van respons op therapie worden gegenereerd die in vervolgexperimenten zullen worden getoetst op andere primaire celkweken (zowel uit de weefselbank als vers verkregen materiaal). Daarnaast zal hetzelfde worden gedaan met behandelvoorstellen verkregen uit databases welke informatie bevatten met targeted drugs en cel signaling pathways.

Eindresultaat van dit project:

Het eindresultaat zal zijn dat we op grond van het mutatieprofiel van een gegeven tumor de gevoeligheid voor anti-kanker middelen en daarmee de optimale therapie kunnen vaststellen.