Doneer nu qxif-angle-right

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 10.500,- euro per 17 maart 2012

Doel van dit project:
Het doel van het project is om te bepalen of HER2 overexpressie, in samenhang met de andere biomarkers, een belangrijke factor is die de groei en recidiefkans van een meningeoom bepaalt. Indien dit het geval is zal een landelijke fase II studie naar het effect van intraveneus trastuzumab op recidief HER2 positieve meningeomen worden opgezet. Amsterdam Meningeoma Group, VUmc, AVL-NKI

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 10.500,- euro per 17 maart 2012

Vijftien tot twintig procent van de symptomatische primaire intracraniële tumoren zijn meningeomen. Er is weinig bekend over de oorzaken van de ontregelde cellulaire groei van meningeoomcellen. HER2 is een groeifactorreceptor, die -indien belangrijk voor de groei van meningeomen- een goed aangrijpingspunt kan zijn voor therapie. Met het hiervoor beschikbare antilichaam tegen HER2 (trastzumumab, Herceptin®) is reeds veel ervaring opgebouwd in de behandeling van patiënten met borstkanker. Hierdoor is een klinische fase II studie met systemische trastuzumab behandeling van patiënten met een recidief meningeomen relatief eenvoudig te initiëren.

Echter de activiteit van HER2 wordt bepaald door homodimerisatie of heterodimerisatie met met name HER3. Er zijn weinig data beschikbaar over de expressie van HER3  (en HER4) in meningeomen. Wel is bekend dat in een deel van de meningeomen Epidermal Growth factor Receptor (EGFR, HER1), VEGF, de hormoonreceptoren en p53 tot expressie komen.

Derhalve zullen we naast de HER2 expressie ook de expressie van de andere HER familieleden,  VEGF, de hormoonreceptoren en p53 bepalen. Indien blijkt dat andere leden van de HER familie of VEGF (mede)bepalend zijn voor de groei en recidiefkans op meningeomen behoort een klinisch studie met (een combinatie van) specifieke remmers van deze groeifactorreceptoren, zoals de HER1 remmer cetuximab, de HER2/HER3 remmer pertuzumab of de VEGF remmer bevacizumab tot de mogelijkheden.

Doel van dit project:

Het doel van het project is om te bepalen of HER2 overexpressie, in samenhang met de andere biomarkers, een belangrijke factor is die de groei en recidiefkans van een meningeoom bepaalt. Indien dit het geval is zal een landelijke fase II studie naar het effect van intraveneus trastuzumab op recidief HER2 positieve meningeomen worden opgezet.Het onderzoek helpt mede mee om het organisatiedoel van de Amsterdam Meningeoma Group ‘het vergroten van de kennis over (groei van) meningeomen en het verbeteren van de behandeling van patiënten met meningeomen’ te verwezenlijken.