Doneer nu qxif-angle-right

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 91.900,- euro per 29 oktober 2012

 

 

Doel van dit project: In dit project zal met de techniek van kinome profiling worden gezocht naar combinaties van z.g. kinase inhibitors welke kunnen worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met een maligne gliale hersentumor. ErasmusMC Rotterdam

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 91.900,- euro per 29 oktober 2012

In de behandeling van patienten met kanker wordt momenteel de meeste vooruitgang geboekt met medicijnen welke specifiek zijn gericht tegen ontregelde biologische deelprocessen in de kankercel. Dit zijn z.g. targeted drugs. Helaas heeft deze aanpak nog niet gewerkt voor patienten met primaire gliale hersentumoren (gliomen). Een aanpak welke wellicht effect zou kunnen sorteren bij  patienten met een glioom is combinaties van deze middelen toe te passen. Bij veel aandoeningen heeft combinatietherapie geleid tot betere resultaten. Bijvoorbeeld bij de behandeling van Tuberculose en AIDS maar ook bij sommige tumoren. Inmiddels zijn er zeer veel targeted drugs ontwikkeld en is er behoefte aan een techniek om de juiste combinaties te selecteren. Dit project maakt gebruik van een techniek waarbij de activiteit van kinases in de tumorcellen kan worden bepaald. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde chip waarop z.g peptides zijn gespot. Deze peptides worden gefosforyleerd wanneer ze in aanraking komen met specifieke kinases. Door nu de inhoud van de tumorcellen van een specifieke tumor op te brengen op een dergelijke chip wordt een beeld verkregen van de in de cel aanwezige active kinases (kinome profiling). Door nu vervolgens een tumor in celkweek te behandelen met een kinaseremmer en hierna een kinome profiling te verrichten kan worden bepaald welke escape routes een tumorcel gebruikt om toch te kunnen blijven groeien. Na het identificeren van deze escape route(s) kan een tweede middel worden getest specifiek gericht tegen deze escape route. Op deze wijze kan wellicht het gewenste effect worden bereikt. Bij adequate uitschakeling van de ontregelde biologische deelprocessen zal de tumorcel in apoptose gaan of een andere vorm van geprogrammeerde celdood.

Doel van dit project: Het eindresultaat van dit project zal zijn dat we veelbelovende combinaties van kinase-inhibitors hebben gevonden. Hiermee wordt bedoeld een combinatie welke werkt in meer gevallen dan elk afzonderlijk middel doet ofwel een combinatie waarbij het effect van beide middelen veel beter is dan van de middelen afzonderlijk.