Doneer nu qxif-angle-right

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: Het betreft nader onderzoek naar een recente positieve klinische trial van Martin, de BELOB trial. Deze trial is belangrijk omdat het een sterke aanwijzing geeft dat bevacizumab (Avastin) in combinatie met CCNU chemotherapie de overleving van recidief glioblastoom patienten verbetert. Door deze trial lijkt een rol weggelegd voor bevacizumab bij redicieve GBM patienten (itt primaire GBM patienten waar klinische responsen op bevacizumab afwezig lijken te zijn zoals recentelijk is aangetoond in de RTOG 0825 en AVAglio trials). Zoals vaker in klinische trials, reageren sommige patienten veel beter op behandeling dan andere. In dit project zullen wij de responsieve patienten identificeren zodat in de toekomst alleen bevacizumab gegeven kan worden aan de patienten die er daadwerkelijk baat bij hebben. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 68.000,- euro per 1 november 2013

 

Glioblastomen behoren tot de tumoren die het sterkst gevasculariseerd zijn. Het remmen van de groei van nieuwe bloedvaten, angiogenese, zou daarom de groei van deze tumor tegen kunnen gaan. Om die reden heeft onze groep onlangs een klinische trial opgezet (de BELOB trial) met als doel het klinisch effect van de angiogenese-remmer bevacizumab bij recidief glioblastoom patiënten te onderzoeken. De resultaten van deze trial laten zien dat bevacizumab in combinatie met lomustine de overleving aanzienlijk verbetert in vergelijking met beide behandelingen als monotherapie. Het is ook duidelijk dat sommige patiënten beduidend beter reageren dan andere. Het doel van dit project is de tumoren moleculair te typeren om zo de patiënten die baat hebben van behandeling met bevacizumab te identificeren. Deze identificatie zal gedaan worden middels high-throughput gen-expressie analyse op materiaal uit de BELOB trial. Een onafhankelijke EORTC fase III studie, gebaseerd op de resultaten uit de BELOB, is momenteel actief en zal als vervolg studie gebruikt worden om de data verkregen uit dit project te valideren. Dit project zal zo bijdragen aan een effectiever gebruik van bevacizumab.

Doel van dit project:

Optimalisatie van behandel-strategieën van recidief glioblastoom patiënten door identificatie van patienten die baat hebben van chemotherapie in combinatie met bevacizumab.

Doel van het onderzoek van de afdeling Neurochirurgie, ErasmusMC, is de verbetering van de behandelmogelijkheden voor glioompatiënten. Dit doel denken wij te verwezenlijken door de therapie af te stemmen op de (moleculaire) eigenschappen van de tumor. Deze benadering wordt ook wel ‘behandeling op maat’  of ‘individuele therapie’ genoemd. Om de koppeling te maken tussen een specifiek medicijn en een subtype tumor dat daar gevoelig voor is maken wij gebruik van onze grote collectie (goed gekarakteriseerde) patiënt-afkomstige glioomcelkweken.

Huidig project zal mogelijk maken dat vele geneesmiddelen worden gescreend in deze celkweken en de gevoeligheidsprofielen voor ieder medicijn in kaart worden gebracht. Deze informatie is essentieel voor de vertaalslag naar klinische trials waarbij de keuze voor behandeling wordt bepaald door het profiel van de tumor.

Huidig project is dus van groot en van direct belang voor het verwezenlijken van de doelstelling van onze afdeling.

Normal 0 21 false false false EN-US JA X-NONE