Doneer nu qxif-angle-right

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro per 1 november 2013

 

Doel van dit project: Het doen van onderzoek kost veel geld en de relatief lage incidentie van deze tumor maakt het niet een speerpunt bij subsidieverstrekkers en ook niet bij de farmaceutische industrie. Echter, er valt juist veel winst te behalen. Juist omdat deze patiënten niets te bieden is, kan het vinden van nieuwe effectieve therapie grote consequenties hebben.
Op dit moment hebben wij dringende behoefte aan uitbreiding van onze kweek-­‐ en screenmogelijkheden. Daarvoor zouden we een tweede kweeklab willen inrichten.  (steriele
kweekkast, incubator, centrifuge, koelkast, pipetten. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro per 1 november 2013.

Bij de afdeling Neurochirurgie van het Hersentumorcentrum, Erasmus medisch centrum in Rotterdam wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor deze patiënten. Een belangrijke ontwikkeling in de algemene oncologie is het toespitsen van de therapie op de kenmerken van de tumor, dus op het DNA/RNA profiel (een zogenaamde "behandeling op maat"). Dit is wordt reeds gedaan voor borst-­‐ en darmtumoren, echter nog niet voor het glioom. Er dient namelijk nog uitgezocht te worden welke patiënten gevoelig zullen zijn voor welk middel en dat vergt door de relatief lage incidentie van deze tumor (vergeleken met andere vormen van kanker) nog tientallen jaren van klinische studies.

Wij denken daarvoor de tools in handen te hebben. De koppeling tussen de talloze nieuwe middelen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en de (juiste) glioompatiënt willen wij nu versneld tot stand brengen met behulp van een nieuw drugscreening model. Dit model is gebaseerd op gekweekte tumorcellen afkomstig van de patiënt. Door de nauwe samenwerking met de kliniek wordt er wekelijks tumormateriaal van de OK naar het lab vervoerd en hebben wij de afgelopen 4 jaar een celkweek-­‐database van meer dan 300 tumorcelkweken kunnen opbouwen. Deze kweken zijn goed-­‐gekarakteriseerd en genetisch stabiel. Momenteel worden hierop met subsidie van STOPhersentumoren nieuwe(combinaties van) middelen getest.

Doel van dit project:

Met een tweede kweeklab kunnen wij meer tumormateriaal verwerken en onze drugscreenings
opschalen. Uiteraard hopen we daarmee eerder een tot een doorbraak te komen.

Doel van het onderzoek van de afdeling Neurochirurgie, ErasmusMC, is de verbetering van de behandelmogelijkheden voor glioompatiënten. Dit doel denken wij te verwezenlijken door de therapie af te stemmen op de (moleculaire) eigenschappen van de tumor. Deze benadering wordt ook wel ‘behandeling op maat’  of ‘individuele therapie’ genoemd. Om de koppeling te maken tussen een specifiek medicijn en een subtype tumor dat daar gevoelig voor is maken wij gebruik van onze grote collectie (goed gekarakteriseerde) patiënt-afkomstige glioomcelkweken.

Huidig project zal mogelijk maken dat vele geneesmiddelen worden gescreend in deze celkweken en de gevoeligheidsprofielen voor ieder medicijn in kaart worden gebracht. Deze informatie is essentieel voor de vertaalslag naar klinische trials waarbij de keuze voor behandeling wordt bepaald door het profiel van de tumor.

Huidig project is dus van groot en van direct belang voor het verwezenlijken van de doelstelling van onze afdeling.