Doneer nu qxif-angle-right

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro per 1 november 2013

 

Doel van dit project: Het organiseren van een bijeenkomst met de "leading experts" in de wereld op het gebied van neuropathologiche diagnostiek van hersentumoren om samen de fundering te leggen voor een nieuwe WHO gradering.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro per 1 november 2013.

De belangrijkste reden voor deze bijeenkomst is dat sedert enige tijd de klinische praktijk bij het stellen van een adequate (WHO) diagnose bij patiënten met een hersentumor te zeer dreigt te gaan achterlopen bij nieuwe inzichten in de moluculaire afwijkingen die bij deze tumoren worden gevonden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de uitgenodigde 27 "leading experts" een belangrijk fundament neer leggen voor een nieuw te verschijnen WHO classificatie waarin morfologische en moleculaire kenmerken van hersentumoren optimaal worden geintegreerd en waarmee het komende decennium patiënten met deze tumoren beter "op maat" kunnen worden behandeld.

Doel van dit project:

Het is de bedoeling dat we een belangrijk fundament neer leggen voor een nieuw te verschijnen WHO classificatie  waarmee het komende decennium patiënten met deze tumoren beter "op maat" kunnen worden behandeld.

Doel van het onderzoek van de afdeling Neurochirurgie, ErasmusMC, is de verbetering van de behandelmogelijkheden voor glioompatiënten. Dit doel denken wij te verwezenlijken door de therapie af te stemmen op de (moleculaire) eigenschappen van de tumor. Deze benadering wordt ook wel ‘behandeling op maat’  of ‘individuele therapie’ genoemd. Om de koppeling te maken tussen een specifiek medicijn en een subtype tumor dat daar gevoelig voor is maken wij gebruik van onze grote collectie (goed gekarakteriseerde) patiënt-afkomstige glioomcelkweken.

Huidig project zal mogelijk maken dat vele geneesmiddelen worden gescreend in deze celkweken en de gevoeligheidsprofielen voor ieder medicijn in kaart worden gebracht. Deze informatie is essentieel voor de vertaalslag naar klinische trials waarbij de keuze voor behandeling wordt bepaald door het profiel van de tumor.

Huidig project is dus van groot en van direct belang voor het verwezenlijken van de doelstelling van onze afdeling.