Doneer nu qxif-angle-right

ErasmusMC VUmc STOPhersentumorenDoel van dit project: Het onderzoeksvoorstel beoogt een platform te ontwikkelen waarin de dynamische respons op experimentele behandeling van moleculaire karakteristieken van verschillende tumor
subklonen kan worden gemeten, teneinde de behandeling van glioblastomen te verbeteren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 50.000,- euro per 1 november 2014

 Hiermee wordt een belangrijk en relevant component binnen glioblastomen, intratumorale
heterogeniteit, verder uitgediept en als basis gebruikt voor een specifiekere therapeutische
benadering. Het eindresultaat van dit project moet het volgende opleveren:
- een klinisch toepasbare techniek om gecombineerd de intratumorale histologische en moleculaire
heterogeniteit van hersentumoren beter in kaart te brengen.
- een in vitro model en in situ techniek, welke de mogelijkheid verschaft om intratumorale
heterogeniteit en therapeutische respons van de verschillende subklonen te meten.
- identificatie van effectieve drugcombinaties.
- beloftevol voorsorteren voor continuering van dit onderzoek en implementeren van de resultaten
met subsidie van toekomstige KWF aanvraag (na 2015). VUmc Amsterdam, ErasmusMC Rotterdam

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 50.000,- euro per 1 november 2014.

Samenvatting:

Op dit moment is het optreden van resistentie op verschillende behandelingen voor glioblastomen
nog onvermijdelijk en mede verantwoordelijk voor de slechte prognose van deze patiënten. Recent
onderzoek laat zien dat intratumorale heterogeniteit een belangrijke rol vervult bij het ontstaan van
therapeutisch falen. Met dit project beogen we de rol van intratumorale heterogeniteit in kaart te
brengen door meerdere subklonen van de tumor te verzamelen en te analyseren met behulp van
'in situ RNA-seq'. Deze techniek biedt ons de mogelijkheid meerdere markers in multiplex – en dus
moleculare heterogeniteit - te meten, zowel in weefsel als in celkweken. Daarnaast willen we aan
de hand van in situ RNA-seq de heterogene respons van de verschillende celkweken van dezelfde
tumor op 'targeted molecular drugs' in kaart brengen om op basis daarvan meer effectieve
(combinaties van) 'targeted drugs' te kiezen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoeksvoorstel is
om slimme behandelschema's te ontwerpen die rekening houden met intratumorale heterogeniteit
en direct in ons model uitgetest kunnen worden.