Doneer nu qxif-angle-right

VUmc AMC Stophersentumoren TomWurdingerDoel van dit project: Als eindresultaat van dit project verwachten we (1) dat we door middel van bio informatica analyse gekoppeld aan high throughput screening, HGG-cellijnen kunnen classificeren in subgroepen gebaseerd op hun medicijn gevoeligheid/genetische achtergrond  (2) dat we combinatietherapieën GLIOMA SYNERGY ATLAS PROGRAM voor deze representatieve subgroepen kunnen genereren (3) dat dit voorwerk resulteert in een interdisciplinair HGG synergie programma (4) dat dit voorwerk resulteert in continuering door middel van een KWF aanvraag. Op termijn willen we dit project als basis gebruiken voor het doen van klinische trials/drug development.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 75.000,- euro per 1 november 2014

 Samenvatting:

Combinatietherapie zal naar verwachting de huidige standaardtherapie voor hooggradige gliomen (HGG) verbeteren. Echter, om de juiste combinatie van medicijnen te vinden is niet eenvoudig door het enorme aantal combinatiemogelijkheden van de momenteel gebruikte medicijnen in de kliniek. Door gebruik te maken van een bio-informatica analyse van dosis-respons gegevens van 40 HGG cellijnen op 130 medicijnen, weten we welke cellijn voor welk medicijn gevoelig is. Door van een groter aantal andere tumorcellijnen (639) hetzelfde te doen, hebben we hieruit een kaart kunnen creëren die de gemiddelde correlatie in efficiëntie weergeeft tussen al deze medicijnen. Deze kaart hebben we een drug-atlas genoemd. Omdat deze atlas correlaties weergeeft, zijn we in staat om te voorspellen of een combinatie van geneesmiddelen cumulatief werkt (hoge correlatie) of synergetisch werkt (lage correlatie). Door individuele HGG drugprofielen op deze atlas weer te geven hebben we een synergistisch effect tussen PI3K remmers en microtubule inhibitoren goed voorspeld in een PTEN deficiënte achtergrond. We willen een aantal kandidaat-combinaties gaan testen en daarvan een synergie-atlas maken. Met deze "2e generatie" synergie-atlas wordt het mogelijk om eenvoudig drugcombinaties te selecteren en te testen. Ons doel is om deze aanvraag te gebruiken als "proof of principle" en als voorwerk voor toekomstige financieringsmogelijkheden.