Doneer nu qxif-angle-right

VUMC CCA Amsterdam STOPhersentumorenDoel van dit project:  Dit project is gericht op het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een lager-gradig glioom.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 60.000,- euro per 1 november 2015

 

 Het eindresultaat van dit project moet het volgende opleveren: Implementatie van een nieuwe, robuuste techniek die met een simpele bloedverzameling middels venapunctie onderscheid kan maken tussen:
• Hoog- en laaggradige primaire diffuse gliomen, vergeleken met de pathologische diagnose op weefsel.
• De verschillende moleculaire varianten binnen laaggradige gliomen, in vergelijking met weefsel analyse.
• Indolente versus agressieve laaggradige gliomen, ingedeeld op basis van klinisch beloop.

Naast deze diagnostische mogelijkheden moet dit project ook nieuwe monitoring biomarkers identificeren die:

Tumorgroei reflecteren, zoals te zien op MRI beelden, of mogelijk hierop vooruitlopend, wat dan kan leiden tot tijdiger klinisch ingrijpen.
• Maligne transformatie van een laaggradig glioom aangeven.


Voor de continuering van dit onderzoek en het implementeren van de resultaten in de kliniek zal een KWF subsidie aangevraagd worden (eind 2016).

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 60.000,- euro per 1 november 2015.

Beoogd einderesultaat: Dit project is gericht op het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een lager-gradig glioom. Door informatie verkregen uit liquid biopsies te vergelijken met die uit tumorweefsel hopen wij een nieuwe niet-invasieve methode te ontwikkelen voor diagnostiek. Daarnaast kan vroegtijdig detecteren van tumor progressie naar hooggradig glioom, door middel van ‘liquid biopsies’, ten opzichte van de goud-standaarden radiologie en pathologie resulteren in vroegtijdiger ingrijpen bij tumorprogressie. Het bloed is een rijke bron aan informatie afkomstig van en als reactie op een tumor, ook in patiënten met gliomen14,15. Vanuit diagnostisch oogpunt kan de informatie uit het bloed niet alleen worden ingezet voor een histologische diagnose, maar is het ook mogelijk moleculaire subtypes en genetische kenmerken van de tumor te ‘lezen’, zonder gebruik van tumorweefsel zelf (Best et al. Cancer Cell, in press). Dit zal mogelijk resulteren in tijdiger ingrijpen bij tumor progressie en een meer optimale en gepersonaliseerde behandeling. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om deze diagnostische faciliteit landelijk beschikbaar te stellen.