Doneer nu qxif-angle-right

VUMC kinderhersentumoren STOPhersentumoren EstherHullemanDoel van dit project:  Het doel van dit project is om middels laboratoriumexperimenten te onderzoeken of de AXXL inhibitor E428 in combinatie met de HDAC inhibitor panobinostat ebruikt kan worden in de behandeling van diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) en/of andere kwaadaardige hersentumoren. Streven is om binnen 1 jaar alle gegevens over effectiviteit en opname in het brein in de verschillende diermodellen te verzamelen, zodat bepaald kan worden of R428 en/of panobinostat geïmplementeerd kan worden in behandelstudies. Beoogd wordt om voor een dergelijk vervolgtraject aansluitend een KWF- of KIKA aanvraag in te dienen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 15.100,- euro uit bestemmingsfonds Kinderhersentumoren per 1 november 2015

 

Beoogd einderesultaat:  Diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is een zeer agressieve tumor in de hersenstam die vrijwel alleen bij kinderen voorkomt. Omdat DIPG tumoren diffuus groeien en verweven zijn met het bestaande hersenweefsel in de hersenstam, is het niet mogelijk om ze operatief te verwijderen. Mede hierdoor is DIPG de meest dodelijke vorm van kinderkanker met een gemiddelde overleving van ongeveer negen maanden en een 5-jaars overleving van < 1%. Hoewel er in de loop der jaren verschillende behandelingen zijn uitgetest, zoals het gebruik van gefractioneerde bestraling en verschillende combinaties van chemotherapie, zijn de vooruitzichten voor DIPG patiënten de afgelopen 40 jaar niet verbeterd. Belangrijkste struikelblok bij het opzetten van nieuwe behandelingen ijn de aanwezigheid van de bloed-hersen-barrière die de hersenen beschermd tegen giftige stoffen en het gebrek aan effectieve middelen. De recente beschikbaarheid van primaire cellijnen heeft echter nieuwe mogelijkheden verschaft voor het uittesten van behandelingen in vitro. Uit dergelijke experimenten bleek dat de histon daecetylase (HDAC) inhibitor panobinostat (Farydak*) een veelbelovend middel is voor de behandeling van DIPG. Nieuwe experimenten uit ons laboratorium tonen evenwel aan dat de effecten van panobinostat op de overleving van DIPG cellen nog kunnen worden verstrekt door toevoeging van de AXL inhibitor R428. Er is momenteel echter nog geen informatie beschikbaar over het gebruik van R428 in de hersenen. Het doel van dit project is derhalve om middels diermodellen te onderzoeken of R428 de BBB kan passeren en of R428 – in combinatie met panobinostat – gebruikt kan worden voor de behandeling van DIPG. Wanneer onze laboratorium experimenten succesvol blijken te zijn, kan een volgende fase worden ingegaan waarbij het gebruik van R428 in de kliniek wordt onderzocht. Hoewel dit project primair is gericht op DIPG, zoden resultaten mogelijk uitgebreid kunnen worden naar andere soorten hersentumoren waar AXL ook een rol lijkt te spelen.