Doneer nu qxif-angle-right

PieterWesseling Radboud VUmc STOPhersentumorenDoel van dit project:  Grondige karakterisering van de immunosuppressieve micro glioma weefsel in verband met siaalzuren en hun receptoren zal de rationale gedetailleerdere mechanistische studies en de identificatie van nieuwe therapeutische doelwitten vormen voor gliomen . Deze en de reeds gedefinieerde siaalzuur remmer kan vervolgens worden gebruikt voor het therapeutisch doeleinden.Hhet si- zuur / Siglec route therapie zal werkzaamheid bij glioompatiënten doen toenemen in de nabije toekomst .

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 148.092,- euro per 1 november 2015

Beoogd einderesultaat: Kankercellen zijn in staat lokaal een milieu te creëren dat niet alleen hun eigen groei stimuleert maar ook de anti-kanker afweercellen inactiveert. Om de effectiviteit van behandeling in het algmeen en van immunotherapie in het bijzonder te verbeteren is het belangrijk om het milieu dat de afweercellen remt beter te begrijpen. Tot nu toe heeft dit type onderzoek zich met name gericht op het bestuderen van remmende eiwitten in het tumormilieu. Echter, kankercellen maken ook suikermoleculen. Een bepaald soort suikermoleculen, genaamd siaalzuur-suikers, wordt verhoogd door tumorcellen aangemaakt en uitgescheiden in het externe milieu. We hebben recent gevonden dat een specifieke remmer van deze suikermoleculen, een zogenaamd glycomimetic, de siaalzuur-suiker productie in de kankercellen doet afnemen en tevens de groei van de kanker cellen remt. Op basis van dit werk werd een KWF/Kankerbestrijding subsidie verworven om in muizen verder te onderzoeken hoe de interacties zijn tussen de siaalzuur-suikers, de tumor en het immuunsysteem. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat hoge concentraties van siaalzuur-suikers gecorreleerd zijn met een slechte prognose voor de patient. Wij hebben hebben reeds laten zien dat zowel siaalzuur-suikers als de receptoren die deze suikers herkennen, de zogenaamde siglecs, tot expressie komen in gliale hersentumoren. Het hier voorgestelde onderzoek is er op gericht om de precieze relatie tussen aanwezigheid van verschillende siaalzuur-suikers en hun receptoren in glioom-weefsel van patienten in kaart te brengen, deze aanwezigheid te correleren met andere, met name moleculaire karakteristieken van de gliale tumoren, en de impact te onderzoeken van deze suikers en hun receptoren op het immuno-suppressieve karakter van het tumor-milieu. Het goed begrijpen van deze aspecten is essentieel voor de ontwikkeling van effectieve immunotherapie voor patienten met een glioom.