Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 106.500,- euro per 1 november 2015

 

Doel van dit project:   Het eindresultaat van dit project zal zijn dat er
1) een gekarakteriseerd in vitro en in vivo model voor mutant IDH1 tumoren beschikbaar is,
2) dat er aanwijzingen zijn welke specifieke moleculaire eigenschappen een rol spelen bij de kweekbaarheid van deze tumoren,
3) inzicht is verkregen in de IDH-­‐1 mutatie-­‐afhankelijkheid van tumorgroei en
4) middelen zijn geïdentificeerd die aangrijpen op IDH1 gemuteerde glioomcellen

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 106.500,- euro per 1 november 2015.

Beoogd einderesultaat: Het ontwikkelen van nieuwe effectieve therapieën voor maligne gliomen en daarbij de behandeling te laten dicteren door het moleculair profiel van de tumor (behandeling op maat). Dit is reeds klinische praktijk voor mamma--‐ en coloncarcinomen, alsmede hematologische oncologieën, echter nog niet voor de neuro--‐oncologie. Om dit doel te verwezenlijken is het essentieel dat alle histologische en moleculaire subtypes van het glioom zijn vertegenwoordigd in de tumormodellen die in het lab worden gebruikt. Daarbij was het ontbreken van de mutant IDH tumoren tot nog toe altijd een beperking. Het hierbij voorgestelde onderzoek draagt bij aan het verbreden van ons arsenaal aan glioma subtypes in onze drug screens. Het voorgestelde onderzoek zal mogelijk mutant IDH1--‐specifieke behandelopties voor deze patiëntengroep opleveren. Daarnaast zal de beschikbare mutant IDH1 kweek ons aanwijzingen kunnen geven welke factoren een rol spelen in het kweeksucces van dit subtype, informatie die kan bijdragen aan de ontwikkeling van een kweekprotocol voor alle mutant IDH gliomen.

 

 

Pin it

Voer actie, help mee

Maak binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met donatiemogelijkheid aan.

Laat iedereen zien waarom jij wilt dat er meer onderzoek moet gebeuren naar hersentumoren op www.STOPhet.nl

Walk4BrainsUden20172kl

 

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Bestemmingsfondsen

Direct doneren voor onderzoek in jouw ziekenhuis of voor een specifieke hersentumorsoort, dat kan bij ons.

Kies waar jouw donatie voor wordt gebruikt.
Help ons mee meer onderzoek mogelijk te maken.

Klik HIER om naar de donatiepagina van bestemmingsfondsen te gaan.

   biopt