Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 120.987,- euro per 1 november 2015

 

Doel van dit project:  Om te onderzoeken het gebruik van glutathion - geconjugeerd polymeervesicles voor gelokaliseerde afgifte van therapeutische middelen , b.v. radiosensibiliserende agenten in combinatie met radionucliden bij de therapie van humane hersentumoren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 120.987,- euro per 1 november 2015.

Beoogd einderesultaat:  Polymersomen zijn bolvormige blaasjes die bestaan uit een schil van polymeren met een waterige kern. Door hun specifieke samenstelling en nanometerafmetingen zijn polymersomen uitermate geschikt voor het lokaal afleveren van therapeutische middelen in hersentumoren. De speciale polymersomen zijn zodanig samengesteld dat zij de bloedhersenbarrière kunnen passeren en gericht naar de tumor kunnen gaan. De therapeutische middelen kunnen daarmee lokaal in de tumor hun celdodende werking verrichten, waarbij gezonde hersencellen gespaard blijven. Het  preklinische onderzoek richt zich dan ook op de toepassing en de therapeutische werking van polymersomen die zijn geladen met radioisotopen en / of doelgerichte medicijnen in de behandeling van  hersentumoren.

Ten eerste zal in een drie-dimensionaal hersentumorcel kweek model (sferoid) worden bestudeerd of de polymersomen, geladen met radioactieve stoffen en/of doelgerichte middelen, de groei van deze  sferoïden kan remmen. De mate van specifieke schade die wordt aangebracht zal dienen als leidraad voor verdere bestudering in een proefdiermodel. De verdeling van de polymersomen in muizen met een intracraniale hersentumor zal worden onderzocht met behulp van microSPECT/CT imaging. Tenslotte wordt het effect van deze behandelingen alleen of in combinatie getest op groeiremming van de  hersentumoren en verlenging van de overlevingstijd van de proefdieren. De verwachting is dat de studie belangrijke, klinisch relevante, resultaten zal opleveren betreffende de effectiviteit van polymersomen voor gerichte toediening van therapeutische middelen. De gegevens dienen daarmee als basis voor toepassing van deze nieuwe behandelmethode voor hersentumorpatiënten.

 

 

Pin it

Voer actie, help mee

Maak binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met donatiemogelijkheid aan.

Laat iedereen zien waarom jij wilt dat er meer onderzoek moet gebeuren naar hersentumoren op www.STOPhet.nl

Walk4BrainsUden20172kl

 

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Bestemmingsfondsen

Direct doneren voor onderzoek in jouw ziekenhuis of voor een specifieke hersentumorsoort, dat kan bij ons.

Kies waar jouw donatie voor wordt gebruikt.
Help ons mee meer onderzoek mogelijk te maken.

Klik HIER om naar de donatiepagina van bestemmingsfondsen te gaan.

   biopt