Doneer nu qxif-angle-right

ErasmuMC TUdelft STOPhersentumorenDoel van dit project:  Om te onderzoeken het gebruik van glutathion - geconjugeerd polymeervesicles voor gelokaliseerde afgifte van therapeutische middelen , b.v. radiosensibiliserende agenten in combinatie met radionucliden bij de therapie van humane hersentumoren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 120.987,- euro per 1 november 2015

Beoogd einderesultaat:  Polymersomen zijn bolvormige blaasjes die bestaan uit een schil van polymeren met een waterige kern. Door hun specifieke samenstelling en nanometerafmetingen zijn polymersomen uitermate geschikt voor het lokaal afleveren van therapeutische middelen in hersentumoren. De speciale polymersomen zijn zodanig samengesteld dat zij de bloedhersenbarrière kunnen passeren en gericht naar de tumor kunnen gaan. De therapeutische middelen kunnen daarmee lokaal in de tumor hun celdodende werking verrichten, waarbij gezonde hersencellen gespaard blijven. Het  preklinische onderzoek richt zich dan ook op de toepassing en de therapeutische werking van polymersomen die zijn geladen met radioisotopen en / of doelgerichte medicijnen in de behandeling van  hersentumoren.

Ten eerste zal in een drie-dimensionaal hersentumorcel kweek model (sferoid) worden bestudeerd of de polymersomen, geladen met radioactieve stoffen en/of doelgerichte middelen, de groei van deze  sferoïden kan remmen. De mate van specifieke schade die wordt aangebracht zal dienen als leidraad voor verdere bestudering in een proefdiermodel. De verdeling van de polymersomen in muizen met een intracraniale hersentumor zal worden onderzocht met behulp van microSPECT/CT imaging. Tenslotte wordt het effect van deze behandelingen alleen of in combinatie getest op groeiremming van de  hersentumoren en verlenging van de overlevingstijd van de proefdieren. De verwachting is dat de studie belangrijke, klinisch relevante, resultaten zal opleveren betreffende de effectiviteit van polymersomen voor gerichte toediening van therapeutische middelen. De gegevens dienen daarmee als basis voor toepassing van deze nieuwe behandelmethode voor hersentumorpatiënten.