Doneer nu qxif-angle-right

VUMC Tomwurdinger StophersentumorenDoel van dit project:   Het eindresultaat van dit 6-maanden project is een complete dataset voor een KWF aanvraag om een volledige preklinische analyse van R243/TMZ teneinde een klinische trial
te bewerkstelligen, analoog aan de succesvolle route die we voor WEE1 en NOTCH hebben gevolgd.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 42.000,- euro per 1 november 2015

 


Beoogd einderesultaat: 

Deliverables na 6 maanden:
1) In vitro effectiviteitsdata van R243/TMZ in een panel van 32 primaire glioblastoma culturen
2) Moleculaire markers die ons helpen glioblastoma patiënten te identificeren die het meest baat kunnen hebben bij de R243/TMZ combinatiebehandeling
3) In vivo effectiviteit en toxiciteit haalbaarheidsstudie in 1 primair glioblastoma model
4) Solide KWF follow up aanvraag

Wij hebben eerder laten zien dat we een succesvolle translatie van TMZ sensitizers kunnen bewerkstelligen (WEE1 en NOTCH1 enzymremmers), wat heeft geleid tot klinische trials in de VS waarvan we de resultaten komend jaar verwachten. Door middel van een genetische screen hebben we nu een nieuwe en zeer krachtige TMZ sensitizer geïdentificeerd welke is gericht tegen de chemokine receptor CCR8: R243. Hier stellen wij voor om R243 te combineren met TMZ in een panel van 32 genetisch gekarakteriseerde primaire glioblastoma celkweken en in een glioblastoma diermodel. Aan de hand van de bevindingen verwachten wij 1) de effectiviteit van de veelbelovende R243/TMZ combinatiebehandeling in kaart te brengen in vitro, 2) een moleculair diagnostische biomarker fingerprint te identificeren welke mogelijk toestaat glioblastoma patiënten te identificeren die het meeste baat hebben bij de R243/TMZ combinatiebehandeling, 3) de effectiviteit van de R243/TMZ combinatiebehandeling aan te tonen in een in vivo haalbaarheidsstudie, en 4) een KWF aanvraag in te dienen voor translatie van de R243/TMZ combinatiebehandeling naar de kliniek.

 

 

Help ons helpen

ANBICBF keurmerk stophersentumoren
Doneer nu,
om de genezingskans bij hersentumoren te vergroten!