Doneer nu qxif-angle-right

JerpoendeVrij TheoLuider ErasmusMC stophersentumorenDoel van dit project:  Het doel van de onderzoeksgroep ErasmusMC is eerder resistentie te ontdekken van de tumor op de behandeling, waardoor de patiënt eerder een alternatief middel krijgt. 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 49.000,- euro  per 1 november 2017

 

Doel van dit project:  De standaard behandeling van glioblastoma omvat bestraling en temozolomide (TMZ) kuren na tumorresectie. Hoewel hiermee de levensduur wordt verlengd met ongeveer een jaar vindt uiteindelijk weer progressie plaats van tumorgroei. Resistentie van de tumor voor TMZ is de belangrijkste oorzaak. Momenteel is het niet mogelijk om bij patiënten al in een vroeg stadium te monitoren of de tumor resistent aan het worden is tegen TMZ. Als resistentie eerder bekend is, en doorbehandelen met TMZ dus zinloos is, dan zal dit voor de patiënt van grote waarde zijn om op die manier eerder behandeling met een alternatief middel te krijgen / te participeren in een klinische trial. Nu wordt TMZ vrijwel altijd gegeven tot bijna het einde en de meeste patiënten zijn dan niet meer in de conditie voor een therapie of een trial. Er is dus een sterke behoefte aan een (niet-invasieve) methode voor vroegtijdige detectie van TMZ resistentie bij glioblastoma patiënten

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 49.000,- euro  per 1 november 2017.

Beoogd einderesultaat: Het realiseren van een nieuwe methode voor niet-invasieve monitoring van glioblastoma resistentie voor temozolomide, gebaseerd op de analyse van extracellulaire vesicles in het bloed van patiënten.