Doneer nu qxif-angle-right

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 86.082,- euro  per 31 december 2018

 

Doel van dit project:  Na jaren onderzoek hebben we nu iets dat de ommekeer kan gaan betekenen in de behandeling van de hersentumorpatiënt. We zijn nu in staat om 95% van de tumor biopten succesvol in kweek te brengen. Vervolgens kunnen we deze kweek testen op meer dan 100 soorten medicatie. Hieruit kunnen we een top 5 samenstellen om zo te komen tot de meest beloftevolle behandeling om de hersentumor te remmen of te doen stoppen. Om dit onderzoek te versnellen en om deze aanpak in de toekomst voor alle hersentumorpatiënten in Nederland met een glioom aan te kunnen bieden, is een pipetteerrobot nodig, en financiering en training voor personeel.
--Acquisition: Automatisch vloeistof behandeling systeem (pipetteerrobot) en verplichte opleiding periode (1—2 maand)
--Adapt: Test protocollen van 96 – wells drug doorlichting naar 384 – wells drug doorlichting (2—3 maanden)
--Validatie:  Voorspellend capaciteit van de analyse in 384 – wells formaat voor temozolomide antwoord in patiënten (3—4 maanden)
--Compare: Uitslagen vergelijken verkregen in 96 – wells naar 384 – wells formaat voor 5 culturen van onze drug gevoeligheid databank van 107 tegen kanker verdovende middelen. (2—3 maanden)
--Design: Voorleggen fase II klinisch proces naar Medisch Ethsiche Toets Commissie (METC) voor implementeren voorgestelde drug scherm in DRUP proces (2—3 maanden)

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 86.082,- euro  per 31 december 2018.

Beoogd einderesultaat: Met de voorgestelde studies verwachten een nieuw  gliomadrug – screening model-  te hebben ontwikkelt dat kan worden toegepast om de meest effectieve behandeling te identificeren voor een specifieke hersentumor binnen een redelijke tijdsspanne. Door de beschikbaarheid van een pipetteerrobot met drug doorlichting opties op 384 – wells formaat zal ons onderzoek versnellen en er eerder resultaten komen van onze gliomadrug. Als na goedkeuring van de METC patiënten en hun specialisten mee willen werken, kan het zomaar zijn dat binnen een decennium deze techniek gestandaardiseerd zal worden in de behandeling van hersentumorpatiënten.