Doneer nu qxif-angle-right

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 34.000,- euro  per 2 november 2018

 

Doel van dit project:  De hoofddoelstelling van dit project is daarom het verder ontwikkelen en toepassen van deze organoïden als model voor GBM. Hiervoor is het van belang te weten of deze organoïden inderdaad een reflectie geven van de tumor heterogeniteit en, of de expressie van belangrijke mutaties en tumorkarakteristieken (in het bijzonder activiteit van kanker gerelateerde cellulaire pathways middels RNA-analyse) een adequate reflectie geven van de aanwezige afwijkingen in de tumor van de patiënt. Deze kennis is cruciaal voor het verder ontwikkelen van GBM organoïden en de toepassing hiervan als predictief model voor het effect van therapieën.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 34.000,- euro  per 2 november 2018.

Beoogd einderesultaat: Dit project heeft als primaire doel om vast te stellen of GBM organoïden in kweek de belangrijkste genetische karakteristieken voor groei- en therapie response behouden zoals die worden gezien in de patiënt. Indien dit het geval is vormt deze toepassing de basis voor het bestuderen van de mechanismen van primaire en secundaire resistentie, de identificatie van biomarkers voor patiënten selectie en vroegtijdig opsporen van resistentie, met als uiteindelijk doel nieuwe therapeutische opties en een betere uitkomst voor GBM patiënten.