Doneer nu qxif-angle-right

cheque STH CNS compounds project klDoel van dit project: Het doel van de onderzoeksgroep ErasmusMC is het ontwikkelen van nieuwe effectieve therapieën voor maligne gliomen. Het huidig project is gericht op het subtype glioom met een IDH-1
mutatie. Het voorgestelde onderzoek zal mogelijk nieuwe behandelopties voor deze patiëntengroep opleveren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 100.000,-   per 3 maart 2021 (echter nog € 95.113,- nodig voor het 2e jaar).

Doel van dit project:

Omdat de aanwezigheid van de IDH-mutatie in de tumor een betere prognose en langere overleving met zich meebrengt, zijn clinici over het algemeen terughoudend met het toedienen van chemotherapie en bestraling in deze patiëntengroep. De toxiciteit en langetermijneffecten van deze middelen tasten de kwaliteit van leven aan. Daarom gaat voor deze patiëntengroep onze aandacht uit naar middelen die niet specifiek zijn ontwikkeld als anti-kanker therapie maar wel effecten op de groei van deze tumoren kunnen bewerkstelligen. Initiële screens van geregistreerde niet-antikanker middelen op IDH-wildtype glioomkweken in ons lab hebben al eerder medicijnen geïdentificeerd met zeer effectieve anti-tumor werking op glioomcellen. Deze medicijnen worden momenteel verder onderzocht. Een nadeel van deze middelen is echter dat ze ongunstige farmacologische eigenschappen hebben voor penetratie van de bloed-hersen-barrière (BBB). Daarom willen we nu onze activiteiten uitbreiden naar een nieuwe compound screen van 800 geregistreerde niet-anti-kankermiddelen die specifiek geselecteerd zijn op basis van hun BBB penetrerende eigenschappen. Met de beschikbaarheid van onze unieke set van 12 IDH-mutant glioomkweken is het nu mogelijk om de effectiviteit van deze middelen te onderzoeken voor deze patiëntengroep. Middelen die groeiremming of celdood induceren op klinisch haalbare concentraties zullen verder worden onderzocht voor het onderliggend mechanisme van anti-tumor activiteit en ook combinaties van middelen zullen onderzocht worden op effectiviteit en veiligheid.

Huidig projectvoorstel is gericht op de identificatie van nieuwe behandelstrategieën voor IDH-mutant gliomen. Hiervoor wordt een grootschalige screening van 800 middelen die de bloed-hersen-barrière passeren uitgevoerd op patiënt-afkomstige IDH-mutant glioomcelkweken. De subsidie zal worden besteed aan de kosten van de compounds, het uitvoeren van de screens, aanvullende in vitro experimenten en aan het salaris van een onderzoeker in opleiding voor 24 maanden.

Eindresultaat:

Het eindresultaat van dit project zal zijn dat er beschikbare (FDA/EMA goedgekeurde) middelen zijn geïdentificeerd die effectief zijn in het remmen van de groei van IDH1 gemuteerde glioomcellen.