Doneer nu
×

Fout

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_auto_16777215_88_SLeenstra.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/08

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/08/b_90_auto_16777215_738_AWalenkamp.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/08

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/09/b_90_auto_16777215_739_Ahoeben.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/09

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/00/b_90_auto_16777215_740_TWurdinger.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/00

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/01/b_90_auto_16777215_741__DSC5182-31.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/01

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/04/b_90_auto_16777215_84_PSalomoni.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/04

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/07/b_90_auto_16777215_777_MBroekman.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/07

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/00/b_90_auto_16777215_1060_WLeenders.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/00

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_auto_16777215_1095_PdeWittHamer.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/05

There was a problem loading image Klaske%20Hofsteekl.png

There was a problem loading image SYMPOSIUM%20STOP%20HERSENTUMOREN-2.png

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_auto_16777215_743_SusanneHoltman.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/03

Could not create image:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/03/b_90_auto_16777215_73_MtePaswenting.png.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/thumbs/03

Over ons

Stichting STOPhersentumoren.nl heeft erkenningspaspoorten sinds 2016

Als een van de eerste goede doelen in Nederland ontving KWF in 1996 het officiële Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op 1 juli 2016 werd het keurmerk omgezet naar een Erkenning Goed Doel. Deze Erkenning is een garantie voor donateurs dat zij met een betrouwbare organisatie te maken hebben. Waaraan ze met een gerust hart kunnen geven.


Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, uitgeeft. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Ongeveer 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Om in aanmerking te komen voor de Erkenning moet een organisatie een strenge toetsing door het CBF ondergaan. Belangrijke criteria zijn:

  • Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld te verbeteren.
  • Zorgvuldig omgaan met elke euro: je leeft de regels na over de besteding en het beheer van het geld, er kijkt altijd iemand mee bij betalingen en je doet alles om belangenverstrengeling te vermijden.
  • Verantwoording afleggen: in jaarverslagen en op je website geef je informatie over de besteding van de donaties en wat hiermee is bereikt.
  • Controleren: je bent niet bang je financiën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het CBF.
  • Je gaat respectvol om met donateurs: je luistert goed naar hun ideeën en neemt hun klachten serieus.

Lopende trials

HMOvoorkant2Als de standaard behandeling voor een hersentumor niet meer helpt dan kun je als patiënt vaak nog deelnemen aan een studie. Op deze pagina vind je links naar de lopende studies van verschillende ziekenhuizen. De pagina's worden regelmatig bijgehouden door de onderzoeksgroepen. Vele ziekenhuizen hebben eigen bestemmingsfondsen waar je rechtstreeks voor hersentumoronderzoek in kunt doneren. Deze fondsen staan achter de studie vermeld.

Hersentumoronderzoek

Onderzoek kost geld. Veel geld. Studies zijn daarom van levensbelang voor de hersentumorpatënt. Want zonder onderzoek geen vooruitgang. De hersentumorwetenschappers hebben nog vele onderzoekswensen liggen om te willen onderzoeken. Wordt daarom vandaag nog donateur van Stichitng STOPhersentumoren.nl om nog meer onderzoek mogelijk te maken. https://stophersentumoren.nl/doneren

 

De mensen achter Stichting STOPhersentumoren:

 

 

Stichting STOPhersentumoren spant zich in om primaire hersentumoren en de gevolgen van het leven met een primaire hersentumor onder de aandacht te brengen en streeft ernaar om te komen tot genezing van deze ziekte door onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van primaire hersentumoren te ondersteunen en mogelijk te maken.

Werken aan genezingskans
Patienten die de diagnose hersentumor krijgen moeten leven met één van de ergste kankersoorten en met de wetenschap dat er geen genezingskansen zijn. Wij vinden het onaanvaardbaar dat dit al 25 jaar min of meer ongewijzigd is. Waar bij andere kankersoorten door de jaren heen door onderzoek betere behandelresultaten en overlevingskansen zijn behaald, is er voor patienten met een graad 2,3 of 4 hersentumor nog steeds geen genezing mogelijk. Afhankelijk van de plek en het type van de tumor is soms wel en soms geen operatie mogelijk. Ook bestraling en chemokuren zijn niet altijd mogelijk. En zelfs als alle mogelijke behandelingen worden toegepast, dan nog is de zekerheid dat de tumor terug keert, in 98% van de gevallen al binnen 1 tot 2 jaar.

Het is nodig dat ook deze groep patienten hoop op genezing kan worden geboden. Dat kan alleen als door onderzoek betere behandeling van deze ziekte mogelijk wordt gemaakt.

Noodzaak van onderzoek
Helaas wordt door de overheid en door de grote kankerbestrijdingorganisaties onvoldoende onderzoek naar laten primaire hersentumoren uitgevoerd. De Stichting STOPhersentumoren is opgericht om dat gat te vullen. Want zonder onderzoek is er geen hoop. Alles wat wij doen om de primaire hersentumoren onder de aandacht te brengen is er op gericht de ziekte uiteindelijk te kunnen bestrijden. Hiervoor is veel onderzoek nodig. Dit onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als er voldoende geld beschikbaar is. Dit geld kunnen wij alleen maar bij elkaar krijgen door donaties.

Als u ons steunt, maakt u onderzoek mogelijk. Onderzoek geeft nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten leiden tot betere behandelmogelijkheden. Betere behandelingen geven ook deze patiënten een genezingskans. Een betere genezingskans betekent hoop op leven voor deze patiënten. Dat willen wij mogelijk maken.

Wilt u ook bijdragen aan onderzoek, inzichten, betere behandelmogelijkheden, genezingskans en hoop op leven voor patiënten met een hersentumor? Steun ons dan. Samen kunnen we meer mogelijk maken! 

Kijk onder 'Steun ons' op welke manieren u kunt bijdragen.

Adres:
Stichting STOPhersentumoren.nl
Hoofdstraat 88
3972 LC Driebergen-Rijssenburg
(bezoek alleen op afspraak)

Bankgegevens:
t.n.v. Stichting STOPhersentumoren.nl te Driebergen
IBAN nummer: NL93RABO0136468942
BIC code: RABONL2U

E-mail:      info@stophersentumoren.nl
Twitter:     @STOPhersentumor
Facebook:  www.facebook.com/STOPhersentumoren
Telefoon:   geen (vrijwilligersorganisatie)

K.V.K.-nummer: 30229982
RSINnummer: 8184.43.133

 

Kijk voor onze jaarcijfers ook bij het CBF waar wij ieder jaar ons jaarverslag deponeren:
https://www.cbf.nl/organisatie/stophersentumorennl

Omdat onze Stichting geen medewerkers in dienst heeft is er geen beloningsbeleid. Wel kunnen vrijwilligers op basis van aantoonbaarheid declaraties indienen, een vrijwilligersvergoeding ontvangen, of vacatiegeld ontvangen. Zie onze jaarverslagen.

De Stichting STOPhersentumoren.nl is opgericht op 5 september 2007 door een hersentumorpatiënt en zijn vrouw. De Stichting vertegenwoordigt sindsdien het onderzoeksveld van de neuro-oncologie van Nederland.

Hieronder staan de vrijwilligers die ons helpen met het besturen van de stichting en het beoordelen van onderzoek. Vele andere vrijwilligers die actie voeren voor Stichting STOPhersentumoren.nl kun je vinden onder het kopje "ACTIE" in het menu of via www.STOPhet.nl   Omdat onze Stichting geen medewerkers in dienst heeft is er geen beloningsbeleid. Wel kunnen vrijwilligers op basis van aantoonbaarheid declaraties indienen, een vrijwilligersvergoeding ontvangen, of vacatiegeld ontvangen. Zie onze jaarverslagen.


Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569
Wetenschappelijke Advies Raad
IMAGE Prof. Dr. S. Leensta
  Neurochirurg
IMAGE Dr. A. Walenkamp
  Oncoloog
IMAGE Dr. A. Hoeben
  Neuro-oncoloog
IMAGE Prof. Dr. T. Würdinger
  Moleculair bioloog
IMAGE Dr. B.J. Tops
  Micro bioloog
IMAGE Prof. Dr. P Salomoni
  Pathofysioloog
IMAGE Dr. M. Broekman
  Neurochirurg
IMAGE Dr. W. Leenders
  Moleculair bioloog
IMAGE Dr. P. de Witt Hamer
  Neurochirurg

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472
Raad van Advies
IMAGE Clemens Dirven
  Adviseur  

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569

Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: Division by zero in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 664

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 670

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, string given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 539

Warning: imagefill() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 543

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 548

Notice: Undefined variable: disablepermissionwarning in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 569
Bestuur
IMAGE Klaske Hofstee
  Voorzitter bestuur
IMAGE Ed Smit
  Penningmeester
IMAGE Susanne Holtman
  Secretaris
IMAGE Peter de Nijs
  Bestuurslid
IMAGE Marja Te Pas
  Bestuurslid

Onze voormalige WAR-leden zijn;

Prof. J.B. Tabhoon    2008 - 2012

Prof. M.A. Frens       2008 - 2013

Prof. M.C. Donker     2008 - 2014

Prof P. Wesseling       2008 - 2015

Wij werken o.a. samen met;

HersentumorenInfo logo    lwno logo     IBTA logo   BrainTumourCanada logo   BraintumourResearch logo


Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/customer/www/stophersentumoren.nl/public_html/modules/mod_globalnews/helper.php on line 472
Onze ambassadeurs
IMAGE Teun van Vliet
Ex wielrenner Teun van Vliet Ex-wielrenner Teun van Vliet is ambassadeur van de stichting STOPhersentumoren. Teun van Vliet is zelf hersentumorpatiënt. In 2001 kreeg hij een...
IMAGE Frits Naafs
Burgemeester Frits Naafs zet zich in voor de stichting 20 juni 2011. Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt bekend dat hij ambassadeur is...
IMAGE Alfred Schreuder
Prof. voetballer Alfred Schreuder steunt ons als ambassadeur Prof voetballer Alfred Schreuder weet waarover hij praat als ambassadeur van STOPhersentumoren, want in 2006 verloor...
Onze VIP supporters
IMAGE JAN YKEMA
Ik weet hoe het is als je lichaam je in de steek laat” vertelt Jan Ykema. “Bij mij was het mijn eigen schuld, ik moest hard werken om er weer bovenop te komen. Mensen die...
IMAGE ROBERT SCHOEMACHER
Onderzoek naar hersenkanker staat nog in de kinderschoenen en daar willen wij met uw hulp iets aan doen! Er moet veel meer onderzoek komen naar hersentumoren. Voor een betere...
IMAGE HANS KLOK
Meer aandacht en meer geld voor onderzoeken naar hersentumoren is meer dan noodzakelijk!. Door het overlijden van mijn grootste fan Ischa (9 jaar) weet ik hoe vreselijk...
IMAGE ANKY VAN GRUNSVEN
“Soms is gezond zijn niet meer zo vanzelfsprekend” vertelt Anky van Grusven. In november van 2011 werd haar man Sjef Janssen geopereerd aan een hersentumor. “We konden...

Alles begint en eindigt met onze hersenen. Elke gedachte, elk idee. Elke beweging, elk gevoel. Onze hersenen maken dat we het beleven en dat we het kunnen. Dat we in staat zijn tot kleine en grootse dingen. Bewust en onbewust. Diezelfde hersenen maken ons kwetsbaar; de kleinste afwijking kan letterlijk levensbedreigend zijn. Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is. Een indringer die zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam.

Lees meer...

Stichting STOPhersentumoren spant zich in om primaire hersentumoren en de gevolgen van het leven met een primaire hersentumor onder de aandacht te brengen en streeft ernaar om te komen tot genezing van deze ziekte door onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van primaire hersentumoren te ondersteunen en mogelijk te maken. 

Werken aan genezingskans
Patienten die de diagnose hersentumor krijgen moeten leven met één van de ergste kankersoorten en met de wetenschap dat er geen genezingskansen zijn. Wij vinden het onaanvaardbaar dat dit al 25 jaar min of meer ongewijzigd is. Waar bij andere kankersoorten door de jaren heen door onderzoek betere behandelresultaten en overlevingskansen zijn behaald, is er voor patienten met een graad 2,3 of 4 hersentumor nog steeds geen genezing mogelijk. Afhankelijk van de plek en het type van de tumor is soms wel en soms geen operatie mogelijk. Ook bestraling en chemokuren zijn niet altijd mogelijk. En zelfs als alle mogelijke behandelingen worden toegepast, dan nog is de zekerheid dat de tumor terug keert, in 98% van de gevallen al binnen 1 tot 2 jaar.

Het is nodig dat ook deze groep patienten een betere behandeling wordt aangeboden en hogere genezingskansen. Dat kan alleen als door onderzoek betere behandeling van deze ziekte mogelijk wordt gemaakt.

Stichting STOPhersentumoren.nl zet zich in voor 4 pijlers:

de informatieverstrekking, het lotgenotencontact en de belangenbehartiging

Mogelijk maken onderzoek
Helaas wordt door de overheid en door de grote organisaties op het gebied van kanker en hersenen onvoldoende onderzoek naar primaire hersentumoren uitgevoerd. De Stichting STOPhersentumoren is opgericht om dat gat te vullen. Want zonder onderzoek is er geen hoop. Alles wat wij doen om de primaire hersentumoren onder de aandacht te brengen is er op gericht de ziekte uiteindelijk te kunnen bestrijden. Hiervoor is veel onderzoek nodig.  Onderzoek geeft nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten leiden tot betere behandelmogelijkheden. Betere behandelingen geven ook deze patienten een genezingskans. Een betere genezingskans betekent hoop op leven voor deze patienten. Dat willen wij mogelijk maken.

Informatieverstrekking

Wij verstrekken algemene informatie over hersentumoren en wijzen patienten op instanties waar zij (verdere) hulp kunnen krijgen. Omdat wij een totale vrijwilligersorganisatie zijn verstrekken wij geen specialistisch informatie, daarvoor verwijzen wij de ptiënt naar zijn specialist.

Lotgenotencontact

Voor direct contact met mensen van onze stichting en patiënten onderling hebben wij een eigen gesloten facebookgroep waar je alle vragen kunt stellen die bij je op komen. Klik HIER

Belangenbehartiging

Het belang van samenwerking tussen ziekenhuis en patiëntenorganisaties ligt daarin dat de professionele deskundigheid en de ervaringsdeskundigheid naadloos op elkaar kunnen aansluiten. Zo  werken vrijwilligers van Stichting STOPhersentumoren.nl mee aan verschillende onderzoeken van ziekenhuizen, vergaderen we mee over de opzet van nieuwe hersentumorcentra, adviseren wij specialisten over hoe zij betere zorg kunnen verstrekken. Van tijd tot tijd roepen wij ook hersentumorpatiënten op om mee te helpen met een onderzoek, vragenlijst, enquete, om zo met lekaar tot de beste zorg voor elkaar te komen. 

Wilt u ook bijdragen aan onderzoek, inzichten, betere behandelmogelijkheden, genezingskans en hoop op leven voor patienten met een hersentumor? Steun ons dan. Samen kunnen we meer mogelijk maken! 

Kijk onder 'acties' op welke manieren u kunt bijdragen.

Subcategorieën

In de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van stichting STOPhersentumoren.nl hebben de volgende personen zitting.

 

 

De Raad van Advies staat de stichting bij  met het geven van advies.

In het bestuur van stichting STOPhersentumoren.nl hebben de volgende personen zitting.

 

 

Help ons helpen

ANBICBF keurmerk stophersentumoren
Doneer nu,
om de genezingskans bij hersentumoren te vergroten!