Doneer nu qxif-angle-right

0Maandagmiddag 27 oktober 2014 gaf Stichting STOPhersentumoren het start schot van de Hersentumorweek met een symposium en toekenning van ruim 5 ton aan grants aan verschillende onderzoeksprojecten. Opdat er snel een betere behandeling tegen kwaadaardige hersentumoren mogelijk komt.

Van 27 oktober tot en met 2 november is het de internationale Hersentumorweek. Over de gehele wereld brengen hersentumor organisaties de problematiek rondom hersentumoren en nood tot het doen van meer onderzoek onder de aandacht. Stichting STOPhersentumoren mocht maandag ruim € 546.216,- aan subsidies verstrekken. Zestien onderzoekaanvragen werden door gebrek aan financiering niet gehonoreerd.

Stichting STOPhersentumoren.nl financiert vooronderzoek ten behoeve van het goed opzetten van grote gerandomiseerde wetenschappelijke onderzoeken naar hersentumoren. Deze vooronderzoeken worden niet door de grote fondsen gehonoreerd omdat dezen liever onderzoeken financieren op basis van te verwachten resultaten. Daardoor lukt het de wetenschappers die zich met hersentumoronderzoek bezig houden vaak niet om financiering voor vernieuwende projecten te vinden en om voortgang te krijgen in hersentumoronderzoek. Door het financieren van juist deze vooronderzoeken kunnen nieuwe inzichten op het gebied van het mogelijk maken van genezing van hersentumor kans krijgen om uit te groeien.

1356

De volgende onderzoeken zijn met het verkrijgen van hun financieringsbehoefte van start;
     "Development of strategies to enchance viro immunotherapy of glioblstoma" Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam € 130.000,-
"Deciphering intratumoral heterogeneity in glioblastoma by transitioning from singleplex to multiplex anti-glioma drug response monitoring" VUmc Amsterdam € 50.000,-
"Gliomen met genetische kenmerken van pilocytaire astrocytomen" Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam € 14.920,-
"Personalized cell cycle synchronization as adjuvant therapeutic approach for glioma: hitting the tumor hard" UMC St. Radboud Nijmegen € 101.150,-
"The Highe grade glioma synergy atlas: Tailored cocktails selected by computational connectivity mapping" Cancer Center VUmc Amsterdam € 75.000,-
"Therapy Selection in 3D Glioma models using Novel Organ-on-a-Chip Technology" Mimetas BV & Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam € 135.900,-

In samenwerking met het UMC Utrecht en Stichting Zabawas is deze maand de financiering van het volgende project ook gelukt;
"The TIME COUNTS project : Targetting IKBzeta for Malignant glioma Eradication : Cristallography and OMICs to Uncover Novel Therapeutic Solutions" UMC Utrecht € 39.246,-

Klik HIER voor verdere details over de gehonoreerde onderzoeken.

Financiering van deze onderzoeken / projecten was niet mogelijk geweest zonder de hulp van alle vrijwilligers en donateurs. Met name www.RideForHope.nl en www.Bergentocht.nl hebben enorm bijgedragen. "Samen verschil maken."

410211

Foto's;  Hans Zwakman

Help ons helpen

ANBICBF keurmerk stophersentumoren
Doneer nu,
om de genezingskans bij hersentumoren te vergroten!