Doneer nu qxif-angle-right

Mark de Gooijerkl

 

Kwaadaardige hersentumoren behoren helaas nog steeds tot één van de moeilijkst te behandelen kankertypes. Promovendus Mark de Gooijer onderzocht daarom aan het NKI-AvL nieuwe behandelstrategieën voor met name glioblastomen, en werd daarbij financieel gesteund door de Stichting STOPhersentumoren.nl. Op 23 januari jongstleden verdedigde hij succesvol zijn proefschrift cum laude aan de Universiteit Utrecht, onder toeziend oog van zijn promotor Jos Beijnen en co-promotor Olaf van Tellingen.

Mark beschrijft in zijn proefschrift verschillende strategieën om kwaadaardige hersentumoren aan te vallen in muismodellen. Enerzijds laat hij zien dat de bloed-hersen barrière, die de hersenen beschermt tegen potentieel schadelijke stoffen, helaas ook de bereikbaarheid van hersentumoren voor veel kankermedicijnen beperkt. Het tijdelijk remmen van deze barrière met een specifiek medicijn kan echter in muizen de effectiviteit van verschillende kankermedicijnen tegen hersentumoren vergroten, inclusief dat van temozolomide, dat gebruikt wordt in de standaardbehandeling van glioblastomen. Dit laatste maakt deze bevinding erg relevant voor de patiënt, en één van de grote uitdagingen van zijn vervolgonderzoek is dan ook de vertaalslag maken van deze strategie naar de kliniek.

Naast klassieke chemotherapie onderzocht Mark ook nieuwere, meer doelgerichte medicijnen. Deze medicijnen remmen specifieke signalen die belangrijk zijn in tumorcellen, en hebben daarom de potentie om deze meer doelgericht aan te vallen en het gezonde weefsel te sparen. Het proefschrift van Mark laat echter zien dat hoewel doelgerichte medicijnen deze signalen efficiënt kunnen blokkeren, de groei van de tumor maar bescheiden wordt beïnvloedt als maar één signaal wordt geblokkeerd. Het zal dus noodzakelijk zijn om verschillende signalen tegelijkertijd te blokkeren, en momenteel richten Mark en Olaf zich ook op het identificeren van de juiste combinaties van doelgerichte medicijnen om hersentumoren effectief aan te vallen.

Hoewel het onderzoek tot op heden dus belangrijke aanknopingspunten voor nieuwe behandelstrategieën heeft opgeleverd, is vervolgonderzoek dus uitermate belangrijk om deze bevindingen uiteindelijk naar de patiënt te kunnen vertalen. Vervolgonderzoek waar de steun van donoren en stichtingen zoals de Stichting STOPhersentumoren.nl onmisbaar voor is.

Help ons helpen

ANBICBF keurmerk stophersentumoren
Doneer nu,
om de genezingskans bij hersentumoren te vergroten!