Doneer nu qxif-angle-right

Stichting STOPhersentumoren.nl heeft erkenningspaspoorten sinds 2016

Als een van de eerste goede doelen in Nederland ontving KWF in 1996 het officiële Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op 1 juli 2016 werd het keurmerk omgezet naar een Erkenning Goed Doel. Deze Erkenning is een garantie voor donateurs dat zij met een betrouwbare organisatie te maken hebben. Waaraan ze met een gerust hart kunnen geven.


Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, uitgeeft. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Ongeveer 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Om in aanmerking te komen voor de Erkenning moet een organisatie een strenge toetsing door het CBF ondergaan. Belangrijke criteria zijn:

  • Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld te verbeteren.
  • Zorgvuldig omgaan met elke euro: je leeft de regels na over de besteding en het beheer van het geld, er kijkt altijd iemand mee bij betalingen en je doet alles om belangenverstrengeling te vermijden.
  • Verantwoording afleggen: in jaarverslagen en op je website geef je informatie over de besteding van de donaties en wat hiermee is bereikt.
  • Controleren: je bent niet bang je financiën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het CBF.
  • Je gaat respectvol om met donateurs: je luistert goed naar hun ideeën en neemt hun klachten serieus.