Doneer nu

2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: De doelstelling van dit project is te testen of toevoeging van chloroquine aan bestaande behandeling van GBM, danwel in combinatie met bevacizumab behandeling na bestraling, leidt tot een betere behandeling van GBM. We hebben duidelijke aanwijzingen dat specifiek EGFRvIII positieve tumoren een groter effect zal hebben, maar ook EGFRvIII negatieve tumoren geven een betere response op behandeling na toevoeging van chloroquine. Om deze reden zullen we ons specifiek richten op EGFRvIII positieve tumoren, maar daarnaast zal ook het effect op EGFRvIII negatieve tumoren bepaald worden. UM Maastricht. 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 84.316,- euro per 1 november 2013 + 63.000 euro van het Zeldzame Ziekten Fonds

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: De doelstelling is om therapeutische middelen te ontwikkelen
die de levensverwachting en kwaliteit van leven van patiënten met kanker verbeteren. Met dit
project richten we ons op het sensitiseren van hooggradige glioma cellen voor vincristine. Dit
kan leiden tot een uitbreiding van de huidige behandelingsmogelijkheden en daardoor de
levensverwachting van patiënten met gliomen verbeteren. We hebben 3 uitstekende
therapeutische kandidaten die we hier preklinisch wensen te valideren om vervolgens binnen
twee jaar met de beste kandidaat een klinische trial voor te stellen. NKI, VUmc en NTRC 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 152.500,- euro per 1 november 2013

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: De EGF-receptor (EGFR) is één van de genen die vaak gemuteerd is bij o.m. gliomen, longkanker en colonkanker. Verscheidene inhibitors voor EGFR zijn reeds op de markt zijn maar hebben geen/beperkte effectiviteit bij gliomen. Wij laten echter zien dat de mutaties in EGFR die voorkomen in hersentumoren, specifieke pathways activeren. Deze mutatie specifieke functies vormen goede aanknopingspunten voor de ontwikkeling van glioom specieke EGFR-remmers: remmers moeten namelijk ook op deze mutatie-specifieke functies aangrijpen om klinisch effectief te kunnen zijn. Het doel van dit project is daarom een drug screen te doen, gebruik makend van deze mutatie-specifieke functies, om nieuwe remmers van EGFR te identificeren en testen. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 107.800,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: Doel van het onderzoek van de afdeling Neurochirurgie, ErasmusMC, is de verbetering van de behandelmogelijkheden voor glioompatiënten. Dit doel denken wij te verwezenlijken door de therapie af te stemmen op de (moleculaire) eigenschappen van de tumor. Deze benadering wordt ook wel 'behandeling op maat' of 'individuele therapie' genoemd. Om de koppeling te maken tussen een specifiek medicijn en een subtype tumor dat daar gevoelig voor is maken wij gebruik van onze grote collectie (goed gekarakteriseerde) patiënt-afkomstige glioomcelkweken. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 134.450,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: In dit project willen we de effecten van remming van de verschilende metabole paden onderzoeken in muizen met E478 xenografts. UMC St. Radboud Nijmegen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 98.000,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: Het betreft nader onderzoek naar een recente positieve klinische trial van Martin, de BELOB trial. Deze trial is belangrijk omdat het een sterke aanwijzing geeft dat bevacizumab (Avastin) in combinatie met CCNU chemotherapie de overleving van recidief glioblastoom patienten verbetert. Door deze trial lijkt een rol weggelegd voor bevacizumab bij redicieve GBM patienten (itt primaire GBM patienten waar klinische responsen op bevacizumab afwezig lijken te zijn zoals recentelijk is aangetoond in de RTOG 0825 en AVAglio trials). Zoals vaker in klinische trials, reageren sommige patienten veel beter op behandeling dan andere. In dit project zullen wij de responsieve patienten identificeren zodat in de toekomst alleen bevacizumab gegeven kan worden aan de patienten die er daadwerkelijk baat bij hebben. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 68.000,- euro per 1 november 2013