Doneer nu

2014

Radboud WilliamLeenders STOPhersentumorenDoel van dit project: Wij willen in dit project uitzoeken of we de effectiviteit van radiotherapie voor glioblastoma kunnen vergroten door de celcyclus van tumorcellen te synchroniseren met palbociclib en radiotherapie toe te passen op het moment dat alle cellen zich in de G2/M-fase bevinden. Ook willen we predictieve 6 biomakers voor de G2/M fase (en dus radiosensitiviteit) ontwikkelen. Een additioneel doel is om te onderzoeken of we de effectieve stralingsdosis omlaag kunnen brengen door de cellen in oxidatieve stress te brengen met sulfasalazine, een remmer van system Xc-. Wanneer deze hypothese klopt, kan de stralingsdosis in de toekomst wellicht zodanig verlaagd worden dat het hele brein bestraald kan worden, inclusief de diffuus groeiende cellen die niet gedetecteerd worden met MRI. UMC St. Radboud, Nijmegen

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 101.150,- euro per 1 november 2014

ErasmusMC VUmc STOPhersentumorenDoel van dit project: Het onderzoeksvoorstel beoogt een platform te ontwikkelen waarin de dynamische respons op experimentele behandeling van moleculaire karakteristieken van verschillende tumor
subklonen kan worden gemeten, teneinde de behandeling van glioblastomen te verbeteren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 50.000,- euro per 1 november 2014

ErasmusMC STOPhersntumorenDoel van dit project: Het resultaat van dit project zal zijn dat er een moleculair profiel bekend is dat voorspelt welk type virus het meest effectief is voor de betreffende hersentumor. Daarnaast zullen  strategieën zijn geïdentificeerd die de virus-­‐gemedieerde immuun response op de tumor versterken. Tot slot, zal de variatie in expressie van 'T-­‐cel co-­‐signaling moleculen' binnen het spectrum van glioblastomen bekend zijn waarop in toekomstig immuno(viro)therapie trials ingespeeld kan worden. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 130.000,- euro per 1 november 2014

ErasmusMC STOPhersentumoren Leenstra LamfersMDoel van dit project: Het eindresultaat moet zijn dat van élke patient met een glioom (hoog- of laaggradig) een keuze kan worden gemaakt voor de meest optimale medicamenteuze therapie. In het geval van ongeklassificeerde tumoren kan deze keuze worden gemaakt op basis van de informatie die direct kan worden verkregen op grond van de drugresponsen op het drugpanel. Daarnaast zullen de drugresponsen gecorreleerd worden aan nieuwe genomische markers die voortkomen uit de modellen van dit project. Mimetas BV Leiden, ErasmusMC Rotterdam

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 135.900,- euro per 1 november 2014

PimFrench Erasmusmc stophersentumorenDoel van dit project: In dit project willen we genotypering uitvoeren op een vijftal patiënten van wie het genexpressieprofiel overeenkomsten vertoont met PAs. Geen van deze patiënten heeft echter de diagnose PA. Alle patiënten zijn momenteel nog in leven. Genotypering zal bepalen of de tumor ook de genetische veranderingen vertoont die voorkomen bij PAs. Mocht dit zo zijn, zullen de vooruitzichten voor deze patiënten waarschijnlijk drastisch verbeterd worden. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 14.920,- euro per 1 november 2014

VUmc AMC Stophersentumoren TomWurdingerDoel van dit project: Als eindresultaat van dit project verwachten we (1) dat we door middel van bio informatica analyse gekoppeld aan high throughput screening, HGG-cellijnen kunnen classificeren in subgroepen gebaseerd op hun medicijn gevoeligheid/genetische achtergrond  (2) dat we combinatietherapieën GLIOMA SYNERGY ATLAS PROGRAM voor deze representatieve subgroepen kunnen genereren (3) dat dit voorwerk resulteert in een interdisciplinair HGG synergie programma (4) dat dit voorwerk resulteert in continuering door middel van een KWF aanvraag. Op termijn willen we dit project als basis gebruiken voor het doen van klinische trials/drug development.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 75.000,- euro per 1 november 2014