Doneer nu

2021

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  De overleving te verbeteren en bijwerkingen op korte en lange termijn bij pediatrische hersenkankerpatiënten te verminderen door het vaststellen van van de patiënt afgeleide tumor organoïden en diermodellen, het identificeren van nieuwe medicijnen en medicijndoelen en door de gevoeligheid te verbeteren tot chemotherapie en bestraling. Momenteel wordt het meeste onderzoek gedaan naar zeer agressieve hersenen tumoren die het meest behoefte hebben aan nieuwe therapieën. Dit voorstel past in deze onderzoekslijn omdat het heeft tot doel nieuwe behandelstrategieën te ontwikkelen voor patiënten die lijden aan ependymoom.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 44.500 per 16 oktober 2021.

 

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Het doel van de onderzoeksgroep UMCG is het aansluiten van het hersentumoren EURACAN domein 10 onderzoek aan het KWF onderzoek FORCE (InFrastructure fOr Rare Cancers in the Netherlands), zodat patiënten met een hersentumor zo snel als mogelijk kunnen profitieren van de uitkomsten van FORCE.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 25.500 per 6 mei 2021.

 

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Het creëren en onderhouden van de bio informatica database voor hersentumoren VUMC. Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage van 2016.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 7.436,- per 4 mei 2021.

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Dit glioma organoid project draagt ook sterk bij aan de organisatiedoelen van CCCM en GROW (School for Oncology and Developmental Biology, Universiteit Maastricht) door het sterk translationele en hoog innovatieve karakter van het werkplan. Daarbij wordt de initiatie van een klinische studie na afloop van dit project sterk aangejaagd; hetgeen in het voordeel van de patiënten met een glioom en hetgeen ook haalbaar is door de nauwe samenwerking lab en kliniek.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 41.250,- per 4 mei 2021.

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  In dit project willen we onderzoeken of we op basis van een nieuwe manier van moleculaire profilering, kunnen voorspellen of een tumor gaat uitzaaien, en hoe de groei van een uitgezaaide tumor voorkomen kan worden.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 35.500,- per 24 maart 2021.

cheque STH CNS compounds project klDoel van dit project: Het doel van de onderzoeksgroep ErasmusMC is het ontwikkelen van nieuwe effectieve therapieën voor maligne gliomen. Het huidig project is gericht op het subtype glioom met een IDH-1
mutatie. Het voorgestelde onderzoek zal mogelijk nieuwe behandelopties voor deze patiëntengroep opleveren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 100.000,-   per 3 maart 2021 (echter nog € 95.113,- nodig voor het 2e jaar).

Cheque Filip de Vos STOPhersentumorennlDoel van dit project: De uitkomst van dit project zal ons mogelijk in staat stellen om antwoord te geven aan vrouwen met een kinderwens die een graad 2 of 3 hersentumor hebben.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 81.000,- euro (waarvan € 21.000,- van stichting CVF.) per 27 februari 2021