Doneer nu

Hersentumoren

Wat is een hersentumor?

wat is een hersentumor informatie diagnose behandeling onderzoek nazorgWat is een hersentumor precies? Een hersentumor is eigenlijk een ongeremde celgroei in de hersenen. Deze kan kwaadaardig of goedaardig zijn. In principe heeft ieder mens iedere dag te maken met celdeling. Pas wanneer deze celdeling ongeremd is, vormt het een probleem. Zeker wanneer die ongeremde celdeling zich in het hoofd afspeelt, want daar kunnen de cellen geen kant op. 

Een hersentumor bestaat uit verschillende soorten weefsel

In ons hoofd, binnen de schedel, kunnen allerlei soorten hersentumoren ontstaan. Er bestaan zelfs ongeveer 120 verschillende soorten. een hersentumor is vaak een  mengessel van een aantal van deze soorten tumorweefsels. Dat maakt het ook zo moeilijk om zo'n tumor te remmen of te behandelen. Wat voor het ene soort tumor aanslaat, doet voor de andere niets of verergert de situatie zelfs.

Primaire en secundaire hersentumoren

Bij hersentumoren maken we onderscheid tussenprimaire en secundaire hersentumoren. Primaire hersentumoren zijn tumoren die uit het hersenweefsel zelf ontstaan. Een secundaire hersentumor of hersenmetastase is een uitzaaiing van een primaire tumor elders in het lichaam, bijvoorbeeld in de log of borst, naar de hersenen.

Gradaties in hersentumoren

Kwaadaardige hersentumoren worden uitgedrukt in gradaties. Zo heb je gradatie 1, 2, 3, en 4. De meeste gebruikelijke indeling is die in laaggradige (1 en 2) en hooggradige ( 3 en 4) hersentumoren. De laaggradige hersentumoren groeien langzaam, terwijl de hooggradige snelgroeiend zijn.

Meer informatie over hersentumoren

Wil je graag meer uitleg over wat een hersentumor is? Bekijk dan de filmpjes hieronder. Hierin wordt duidelijke uitleg geven over de diagnose, het onderzoek naar hersentumoren, de behandeling en de nazorg.

Voor meer informatie over hersentumoren verwijzen we naar de rechter kolom hiernaast. Ook kan alle informatie van onze maar ook andere betrouwbare hersentumor websites met één klik gevonden worden via onze zoek optie rechts bovenaan alle pagina's.

Zie ook: primaire hersentumoren, over glioom, astrocytoom, GBM (glioblastomamultiforma) en meningeoom.

Voor een informatief artikel over de wakkere operatie klik HIER  (ook geschikt om uitleg te geven aan andere mensen)

 

Primaire hersentumoren In het hoofd kunnen allerlei soorten gezwellen (= tumoren) voorkomen. In dit artikel vertellen we meer over tumoren die uitgaan van het hersenweefsel zelf, ofwel de Primaire hersentumor. Het onstaan en de soorten en indelingen. De bekendste namen daarbinnen zijn de glioom, astrocytoom, GBM (glioblastomamultiforma) en meningeoom. Het hersenweefsel is opgebouwd uit hersencellen (of neuronen), die liggen in bindweefsel of glia. Dit gliaweefsel bestaat weer uit een tweetal soorten cellen, de astrocyten en de oligodendrocyten. Hersentumoren ontstaan in de overgrote meerderheid van de gevallen uit het bindweefsel, de glia, en worden daarom wel gliomen genoemd. Er zijn enkele zeldzame tumorsoorten die uit de eigenlijke hersenencellen voortkomen. Ontstaan en voorkomen Over hoe en waardoor hersentumoren ontstaan is vrijwel niets bekend. Wel is duidelijk dat erfelijke factoren mede een rol spelen, alhoewel het niet duidelijk is in welke mate. Het gaat in elk geval niet om een erfelijke ziekte. Veel meer is het waarschijnlijk zo, dat de aanleg om een hersentumor te krijgen al bij de geboorte aanwezig is. Van geen enkele omgevingsfactor is een relatie met het ontstaan van hersentumoren aangetoond (voeding, roken, alcohol enz.). Ook voor een verband met het gebruik van de mobiele telefoon is er geen bewijs. De tumoren ontstaan meestal rond het 50e tot 60e levensjaar, maar kunnen ook veel eerder of later optreden. Wat dat betreft is er een grote spreiding. Mannen en vrouwen lopen min of meer in gelijke mate het risico een hersentumor te krijgen. Hersentumoren die bij kinderen (tot ca. 15 jaar) ontstaan vormen een bijzondere categorie, zowel wat betreft hun aard als behandeling en zullen daarom hier verder buiten beschouwing worden gelaten. Lees voor meer informatie ook het artikel Oorzaken en risicofactoren van een hersentumor. Soorten hersentumoren De eigenlijke hersentumor of het glioom kan worden onderscheiden in twee types en vier gradaties. De typering hangt samen met het type bindweefsel van waaruit de tumor groeit. Tumoren die afkomstig zijn uit de astrocyten noemt men astrocytomen, degene die groeien uit de oligodendrocyten heten oligodendrogliomen. Vaak zijn het mengvormen, die ook wel oligoastrocytomen worden genoemd. Hieronder de sterk vergrote beelden van verschillende gliomen zoals ze er na kleuring onder het microscoop uit zien. Glioblastoom Met de gebruikelijke (hematoxyline-eosine) kleuring is er aan de randen grote celdichtheid te zien. Iedere paarsgekleurde ronde of ovale structuur is de kern van een cel. In het midden is een lege ruimte waar de cellen zijn afgestorven, waarschijnlijk doordat er vanwege hun snelle groei een grote behoefte is aan grondstoffen, waarvan de voorziening niet door de bloedvaten kon worden bijgehouden. Voor meer informatie lees het artikel Glioblastoom Astrocytoom graad II Er is hier een speciale kleuring toegepast, waarmee een speciaal celbestanddeel wordt aangetoond dat specifiek in astrocytomen voorkomt en hier donkerbruin aankleurt. Voor meer informatie lees het artikel Astrocytoom Oligodendroglioom Met de hematoxyline-eosine kleuring zien we hier ronde cellen die typisch zijn voor oligodendroglia. Voor meer informatie lees het artikel Oligodendroglioom   Gradaties van hersentumoren De tumoren worden op grond van eigenschappen die de patholoog-anatoom met behulp van de microscoop ziet daarnaast nog eens ingedeeld in vier WHO graderingen. Graad I. Hierbij is sprake van tumor die zich vrijwel zo gedraagt als normaal hersenweefsel. Deze diagnose wordt in de praktijk vrijwel nooit afgegeven. Graad II. Hierbij is in elk geval sprake van toegenomen groei van de glia, dus een kwaadaardige tumor, echter zonder dat er kenmerken van kwaadaardigheid worden gezien. Bij graad I en graad II spreekt men van een laaggradig astrocytoom. Graad III. Bij deze gradering worden kenmerken van kwaadaardigheid gezien zoals een verandering van de celkernen en toename van de groei van de bloedvaten. Graad IV. Bij dit type is er duidelijk sprake van een ongeremd groeiende tumor, die zo snel groeit dat de bloedvaten het niet meer kunnen bijhouden en er weefselverval ontstaat. De bovengenoemde gradering zegt niet altijd alles over het biologisch gedrag van een tumor bij een individuele patiënt. Dat betekent dat een tumor met een hogere graad soms toch minder snel terug komt dan je op grond van het microscopisch beeld zou verwachten. Laaggradige tumoren ontaarden vaak in een hogere gradering, zodat op dat moment voor een ander beleid kan worden gekozen. De pure oligodendrogliomen hebben over het algemeen een iets gunstiger prognose dan de astrocytomen. De hooggradige oligodendrogliomen zijn ook enigszins gevoelig voor chemotherapie, iets wat bij de astrocytomen nauwelijks effectief is. Wanneer bij een hersentumor gesproken wordt van kwaadaardigheid, dient men zich te realiseren dat dit een ander soort van kwaadaardigheid is dan wordt gezien bij andere gezwellen in het lichaam: een hersentumor groeit niet door bestaande barrières en zaait ook niet uit. De kwaadaardigheid zit hem in het feit dat een hersentumor altijd weer terugkomt (een hele enkele uitzondering daargelaten) en daarnaast leidt tot aantasting van het hersenweefsel. Lees meer over hersentumoren in onze artikelen: Symptomen of verschijnselen van hersentumoren Behandeling van een hersentumor menigeoom Of op de uitgebreide hersentumoren informatie website: www.hersentumoren.info

Algemene hersentumor informatie

Schokkend maar waar: ieder jaar weer krijgen duizend tot 1500 mensen in Nederland een kwaadaardige primaire hersentumor. Dat zijn om precies te zijn vier mensen per dag. Het is zelfs zo dat een hersentumor, na leukemie, de meest voorkomende vorm van kanker is bij kinderen tot twaalf jaar en jongvolwassenen. Helaas zorgt een hersentumor bij kinderen en jongvolwassenen voor het hoogste sterftecijfer.

Levensverwachting bij een hersentumor

algemene hersentumor informatie zoeken symptomen diagnose behandeling cijfersMinder dan 1 procent van de mensen overleeft een kwaadaardige hersentumor. De gemiddelde overlevingsduur, na diagnose van de meest snelgroeiende kwaadaardige en meest voorkomende hersentumor, is vijftien maanden. Voor patiënten met een langzaam groeiende kwaadaardige tumor ligt de gemiddelde levensverwachting op ongeveer zes jaar. De overlevingskansen van iemand met een hersentumor zijn veel lager dan bij andere kankersoorten. Dat is precies de reden waarom onderzoek naar hersentumoren zo noodzakelijk is. Hoe meer onderzoek we doen, hoe meer we kunnen praten over een overlevingskans in plaats van over een levensverwachting. Decennia lang is er bijna geen voortgang geboekt omdat er nauwelijks onderzoek werd gefinancierd naar hersentumoren. Wij zijn begeonnen met een enorme inhaalslag om de levensverwachting van hersentumorpatiënten recht te trekken met andere vormen van kanker.

Behandeling hersentumor

Hersenen zijn niet alleen een zeer complex, maar ook functioneel orgaan. Dit maakt dat vele behandelingsmethodes helaas niet toegepast kunnen worden op hersentumoren. Zo kunnen artsen vaak niet of niet volledig chirurgisch ingrijpen. Er zijn bovendien beperkingen ten aanzien van chemotherapie en radiotherapie. De bloed-hersenbarrière zorgt er namelijk voor dat veel chemisch-therapeutische stoffen slecht doordringen in het hersenweefsel. De behandeling van een kwaadaardige hersentumor is daarom tot nu toe vooral gericht op het zo lang mogelijk verlengen en verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt.
 

Meer informatie over hersentumoren?

Wil je meer weten over hersenen en hersentumoren? Het artikel "De anatomie van onze hersenen". legt jou meer uit over dit complexe orgaan. Ook vind je via de rechterkolom van deze pagina andere informatie over hersentumoren. Via onze krachtige zoekoptie "Snel vinden". vind je naast de informatie op onze site ook andere grote en betrouwbare informatiewebsites over hersentumoren.
 
 

Secundaire hersentumoren, uitzaaiingen/metastasen van kanker

In het hoofd kunnen allerlei soorten gezwellen (= tumoren) voorkomen. In dit stuk gaat het alleen over tumoren die uitgaan van andere weefsels dan de hersenen, ofwel de Secundaire Hersentumor. De metatstasen, of wel uitzaaiingen van een primaire tumor elders in het lichaam.

Hersenmetastasen

secundaire hersentumor metastasen uitzaaiingen van kanker

Een secundaire hersentumor ontstaat door uitzaaiingen van andere tumoren elders in het lichaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tumor in de lever, borsten, huid of longen. De kanker verspreidt zich dan via het bloed door het lichaam. In het geval van een secundaire hersentumor stranden de kankercellen in de kleine bloedvaatjes van de hersenen. Deze groeien vervolgens uit tot tumoren die klachten kunnen veroorzaken. Deze tumoren heten ook wel metastasen. Hersenmetastasen komen vaak voor in de laatste levensfase van een patiënt met een ongeneeslijke vorm van kanker.

Een secundaire hersentumor ontstaat door uitzaaiingen van andere tumoren elders in het lichaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tumor in de lever, borsten, huid of longen. De kanker verspreidt zich dan via het bloed door het lichaam.In het geval van een secundaire hersentumor stranden de kankercellen in de kleine bloedvaatjes van de hersenen. Deze groeien vervolgens uit tot tumoren die klachten kunnen veroorzaken. Deze tumoren heten ook wel metastasen. Hersenmetastasen komen vaak voor in de laatste levensfase van een patiënt met een ongeneeslijke vorm van kanker.

Uitzaaiingen in de hersenen komen vaak voor

Secundaire hersentumoren komen veel vaker voor dan primaire hersentumoren. Het is zelfs zo dat acht mensen per dag aan een secundaire hersentumor sterven in Nederland. Bij een primaire hersentumor  ligt dit getal op vier per dag. Soms is er maar 1 uitzaaiing in de hersenen en verder nergens anders, maar vaak zijn er meer uitzaaiingen: tweede derde van de patiënten met uitzaaiingen in de hersenen heeft meer dan 1 uitzaaiing. 75% van de patiënten met uitzaaiingen in de hersenen heeft ook ergens anders in het lichaam uitzaaiingen. Gek genoeg wordt er toch minder onderzoek gedaan naar secundaire hersentumoren. Dat is iets wat wij willen veranderen met jouw hulp. Daarom hebben wij specifiek voor deze vorm van kanker een eigen bestemmingsfonds.  Immers: Onderzoek maakt alles beter.

Behandeling secundaire hersenetumor

Bij een secundaire hersentumor is het belangrijk om te weten van welk soort kanker de hersenmetastasen afkomstig zijn. De behandeling stemmen artsen namelijk af op de soort kankercellen. Is er bijvoorbeeld sprake van uitgezaaide borstkanker? Dan is het belangrijk dat de hersenmetastase bestreden wordt met een chemotherapie gericht op borstkanker. Deze chemotherapie kan dan in het gehele lichaam aanslaan, ook in de hersenen.

Meer informatie over een secundiare hersentumor

Wil je meer weten over een secundaire hersentumor?  Lees dan dit artikel Uitzaaiingen / metastasen op hersentumoren.info


Wat te doen als je een hersentumor hebt? Kom in contact met lotgenoten

Is er een hersentumor bij jou of bij een van jouw dierbaren geconstateerd? Dan heb je vaak behoefte aan contact. Contact met lotgenoten kan in dat geval ontzettend fijn zijn. Wij brengen jou graag met deze mensen in contact.

Je staat er niet alleen voor

facebookicon*  Via onze besloten facebookgroep kun je al je vragen stellen. Niet alleen mensen van onze stichting zitten daar voor je klaar, maar ook patiënten zelf. Er is ook nog een besloten contactgroep voor partners van hersentumorpatiënten. Hier tref je geen patiënten zelf in en kun je net nog iets opener zijn met je vragen.

*  Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de neuro-oncologie? Bezoek dan onze jaarlijkse informatiedag. Hierbij krijg je gelijk een “meet & greet” met specialisten, aan wie je al jouw vragen kunt stellen.

Vragen of direct hulp nodig? Stichting STOPhersentumoren.nl helpt jou

Heb je direct hulp nodig? Of zit je met brandende vragen? Je kunt ons altijd mailen. We mailen of bellen je altijd binnen 48 uur terug.

JoostJoost en het gemene spookje

Al eens gehoord van het boek "Joost en het gemene spookje"? In dit boek wordt in Jip-en-Janneketaal de behandeling van een hersentumor uitgelegd. Wil jij graag in het bezit komen van dit boek? Dat heel makkelijk. De meeste neuro-oncologische verpleegkundigen van je ziekenhuis hebben het boek op voorraad liggen. Hebben ze dat niet Mail ons via info@STOPhersentumoren.nl en wij sturen het boek zo snel mogelijk naar je op.

 Evenementen en crowdfundingpagina

Ook evenementen bieden de mogelijkheid om op een hele andere manier samen bezig te zijn met de strijd tegen hersentumoren en tegelijkertijd contact te hebben met lotgenoten. Het contact dat hierdoor ontstaat tussen lotgenoten heeft een diepere lading: het is een gebaar van bemoediging naar mensen die een hersentumor hebben of iemand daaraan hebben verloren. Dat is voelbaar en geeft extra betekenis.

Kijk op onze evenementen calender voor een evenement in de buurt of reis of naar onze crowdfundingspagina www.STOPhet.nl om zelf een actie op te starten.

Het is fijn met iemand te kunnen praten die in dezelfde situatie zit of met iemand die alles al heeft meegemaakt.

 

 

 

 

logo

Sem1Wendy Smit

Wendy Smit weet sinds 2017 dat ze een hersentumor heeft. Een epileptische aanval luidde het begin van haar nieuwe leven in. Wendy en haar man hebben twee pleegdochters die in hun gezin werden opgenomen toen de meisjes 4 jaar oud waren. Inmiddels zijn het al echte pubers. Wendy is 47 jaar en al 29 jaar getrouwd.

Wendy Smit
Partner wordt vaak vergeten
26 januari 2020 Partner wordt vaak vergeten 9 maart 2017 kreeg ik de verpletterende diagnose hersentumor operatie bestralingen en chemo”kuren...
Geen controle over hebben
20 mei 2019 Geen controle over hebben Het feit dat ik ongeneeslijk ben en met een monster in mijn hoofd loop oke dit is me overkomen. Leven van MRI...
Alweer twee jaar geleden
9 maart 2019 - blog Alweer twee jaar geleden De dagen, weken, maar ook de jaren vliegen voorbij. 9 maart 2017 patsboem. De vreselijke diagnose. De...
Mijn drie fases van het leren accepteren
3 november 2018 Mijn drie fases van het leren accepteren Ik vergeet nooit meer de zwarte dag 9 maart 2017 toen ik de diagnose kreeg hersentumor en...
Je ziet het niet, maar ook dat heb ik er nog bij
3 september 2018 Je ziet het niet, maar ook dat heb ik er nog bij Ik heb niet alleen een monster in mijn hoofd, maar heb er ook nog NAH bij gekregen....
Mijn ouders en hun verdriet
5 juli 2018 Mijn ouders en hun verdriet. Ik heb twee ontzettende lieve ouders. Altijd zorgzaam en klaar staan voor velen. Kan me het moment nog...
Zal ik hier ooit aan kunnen wennen?
23 april 2018 Zal ik hier ooit aan kunnen wennen? De MRI-scan controle kwam er weer aan en ik merkte dat ik mezelf weer in de weg liep of zat. Dan...
Afscheid nemen van het bed
4 april 2018 - blog Afscheid nemen van het bed Op 21 april 2017 mocht ik eindelijk met ontslag uit het ziekenhuis na de zware hersenoperatie die ik...

 

logo

JosevanderLugt klJosé van der lugt

Op 3 januari 2018 kreeg mijn man Tim (36) op zijn werk een epileptische aanval. Na een paar weken is er een hersentumor geconstateerd (oligodendroglioom). We zijn in een achtbaan gestapt en maken een rit waar we niet uit komen.Intussen probeer ik (José, 37) ons gezin (met 2 dochters, 3 en 6 jaar) draaiende te houden en alles zo geruisloos mogelijk te laten lopen.

Jose van der Lugt
Trots
20 juli 2018 Trots We leven naar het einde van de bestralingen toe. Gisteren kregen we in het VU te horen dat de bestralingstijd van vandaag en...
Weer een sprong in het diepe
4 juni 2018 Weer een sprong in het diepe Vandaag is de eerst bestraling. Tim is op de een of andere manier heel rustig. Van alle onderdelen van het...
Ons verhaal
22 mei 2018 Ons verhaal Op 3 januari 2018 werd ik om 7.35 uur uit mijn bed gelicht door de telefoon. Mijn vader belt nooit om deze tijd, dus ik neem...

 

logo

HillieVeenemaHillie Veenema

Negen jaren na de diagnose overleed in maart 2020 de man van Hillie. Een pad met hindernissen, pieken en dalen. Een hele zoektocht. Wat Hillie ervaart? Dat het de kunst is om met de dag te leven, te genieten van de kleine dingen en vooral niet te verlangen naar wat was, wat nog gaat komen. We hebben geen invloed op uitslagen, wel op hoe we er mee omgaan. Lees hier hoe Hillie met het leven omgaat.

Hillie Veenema
Roller Coaster
21  maart 2022 Roller Coaster Al meer dan een jaar geleden deelde ik voor het laatst mijn gedachten met jullie op papier. Na die laatste blog...
Rust maakt onrustig
11 februari 2021 Rust maakt onrustig En dan is het inmiddels 2021. Ik denk dat Henk zou zeggen: twintig-één-en-twintig. We zijn de drempel...
Eenzaam en alleen
2 november 2020 Eenzaam en alleen Soms voel ik me eenzaam en alleen. Nadat ik ‘LOCKDOWN’ geschreven en verzonden had, werd alles nog een graadje...
LOCKDOWN
20 oktober 2020 Lockdown Sinds deze week zitten wij Nederlanders weer in een lockdown; weliswaar gedeeltelijk, maar toch: LOCKDOWN. Het is een woord...
De R zit weer in de maand
21 september 2020 De R zit weer in de maand Het is al weer een paar maanden geleden dat ik jullie op de hoogte bracht van het overlijden van Henk,...
Wegwerkzaamheden
27 april 2020 Wegwerkzaamheden Het heeft even geduurd voordat ik weer achter de computer ben gekropen en een blog schrijf....
Aan de beurt
27 mei 2019 AAN DE BEURT Soms vraag ik me af: “Wat gebeurt er allemaal?” Heette mijn laatste blog ‘Shine’; de glans daarna was de er snel...
Shine
4 februari 2019 SHINE SHINE! Soms weet ik niet waar ik moet beginnen of waar het einde is. Soms lijkt het leven een opeenstapeling van turbulente...
Nazomeren
18 september 2018 NAZOMEREN Ik geniet. Ik geniet van de zon, van de nazomer, van het leven. Drie maanden geleden had ik niet gedacht dat ik nu weer...
Banen
11 juni 2018 BANEN Op de middag dat er een grote doos met hersentumor magazines bij ons bezorgd werd, de warme middag waarop het onweer losbarstte,...
Kansen
22 mei 2018 Kansen De eerste MRI, na drie kuren chemopillen, is gemaakt en laat een positief resultaat zien. De tumor is niet gegroeid en vervolg van...
Balans
3 april 2018 BALANS En dan zijn we alweer een kleine maand verder. De tijd staat niet stil. ’s Avonds is het al weer een uur langer licht, onze...
Doet ie het of doet ie het niet?
7 maart 2018 Schreef ik de vorige keer dat de angst er weer in zat na die onverwachte epileptische aanval, schreef ik dat het voelde dat het zwaard...
Gewoon
13 februari 2018 2018 begon zo lekker rustig. We stapten over de drempel het nieuwe jaar in. We waren na de relaxte kerstvakantie weer opgeladen en...
Time flies
16 januari 2018 De tijd vliegt. De laatste keer dat ik mijn belevenissen met jullie deelde was in 2017. Om precies te zijn 11 december 2017, nu al...
Een kleine wereld
11 december 2017 De dag waarop ik mijn laatst geschreven blog opstuurde naar STOPhersentumoren, ervaarde ik de kleinheid van de...
De dag waarop de paden samen kwamen
9 november 2017 In mijn laatste blog gaf ik jullie inzage in mijn brein. Ik schreef dat ook ik mag aangeven wat ik nodig heb, dat ik grenzen mag...
Therapie
10 oktober 2018 Ik ben weer gestart met therapie. Heb inmiddels twee gesprekken gehad met een psycholoog. In mijn vorige blog “Stilte” gaf ik...
Stilte
12 september 2017 Ik verlang intens naar STILTE. Stilte om me heen, stilte in mijn huis, gewoon stilte en dan overal. Er gebeurt te veel. Het is...
Mijn zus.
31 juli 2017 Schreef ik de vorige keer een blog met de titel: “Morgen kan alles anders zijn”. Eindigde ik met het woord GENIET, niet wetende dat...
Morgen kan alles anders zijn.
17 mei 2017 Gisteren was vandaag nog morgen. Ik zat samen met onze oudste zoon aan tafel te ontbijten toen Henk opeens beneden stond en vroeg: “Heb...
Krenten in de pap.
2 mei 2017 Vorige week was het weer zover: We gingen samen met het gezin van mijn zus een weekje op vakantie. Dit jaar voor het eerst zonder hun...
Memories.
11 april 2017 Toen de hersentumor in 2011 in ons leven kwam, was ik in eerste instantie gefocust op het ‘aangaan van de strijd’ tegen de...
Verborgen talenten.
23 maart 2017 Soms komen er opeens ‘talenten’ bovendrijven waarvan je het bestaan nog niet kent of waarvan je niet meer weet dat ze bestonden.Zo...
Wat is wijsheid?
5 maart 2017 Vorige week was Henk weer aan de beurt. De controle MRI scan werd gemaakt en de uitslag volgde. Voorafgaande aan het uitslaggesprek had...
Om elkaar heen lopen.
9 februari 2017 Vorig jaar had ik opeens een gevoel van “Ik zit niet meer met plezier in onze woonkamer”. 10 jaar geleden hadden we het huis...
Benjamin.
19 januari 2017 Schreef ik de vorige keer over de 365 dagen die voor ons liggen in 2017, waarvan we nog niet weten wat er gaat gebeuren, een dag...
Welkom 2017.
3 januari 2017 2016 al weer voorbij, met een extra dagje. 2017 is begonnen, met een extra seconde. Het is druilerig weer. We hebben nog een weekje...
Volg je hart.
14 december 2016 Onze jongste zoon heeft morgen een boekbespreking. Ik was zojuist toehoorder van zijn verhaal. Hij deed het, in mijn ogen, erg goed....
Leef je mooiste leven.
28 november 2016 Een aantal weken geleden hadden we de afspraak met de neuroloog i.v.m. de uitslag van de MRI en reden we in de ochtenduren richting...
Patat.
16 november 2016 “Vanavond eten we gewoon patat”, een uitspraak die in ons huis met regelmaat gezegd, gehoord en uitgevoerd wordt. Iets waar...
De tijd.
3 november 2016 Zomertijd verandert weer in wintertijd. Ik vraag me vaak af: “Waar blijft de tijd?”.Hier is het inmiddels 5 jaar geleden dat de...
Mijn eerste keer.
26 oktober 2016 Het was eind jaren negentig. Ik was al een aantal jaren met veel plezier werkzaam als fysiotherapeute in de kinderrevalidatie. Ik gaf...
Toen was geluk heel gewoon...
13 oktober 2016 We zagen elkaar in 1997 voor het eerst. Henk werd aangenomen als planner in het revalidatie centrum waar ik al 3 jaren werkte. Henk...
Baaldag
2 oktober 2016 Vandaag is zo’n dag….Een baaldag! Grrrrrrrrr, ik wilde dat ik mezelf achter het behang kon plakken. Nee, ik wilde dat ik in m’n...
Gewoon, omdat het kan...
23 september 2016 Sinds de hersentumor in ONS huis is komen wonen (september 2011), schrijf ik met regelmaat naar een groep familie, vrienden en...

 

logo

Sem1Marit van Amerongen

Marit is trotse moeder van een lief gezond kind, dochter Sophie en een lief ziek kind, zoon Sem. Sem was 8 maanden oud toen er bij hem een hersentumor werd vastgesteld. Een opticus glioom. Helaas zonder behandel mogelijkheid, anders dan proberen de groei te remmen. We zijn nu ruim twee jaar verder...

Marit van Amerongen
De laatste chemokuur voor Sem(3)
Eindelijk, na 1,5 jaar chemokuren heeft Sem afgelopen woensdag de laatste kuur gehad. In 77 weken heeft hij 15 zware kuren gehad, 37 lichte kuren, 3...
Allergische reactie op chemokuur
3 januari 2018 December, de maand waarin ik toch altijd meer stil sta bij de maanden die voorbij zijn gevlogen. Een heel jaar en 3 maanden krijgt...
Sem (3) zit in een vervroegde pubertijd
10 november 2017 Al vanaf zijn geboorte was Sem een flinke jongen met 56 cm en ruim 8 pond. Hollands welvaren en een stuk groter dan zijn zus met 50...
Het leven staat stil
1 november 2017 Als je kind doodziek wordt, is er geen twijfel over mogelijk; het gezin gaat voor alles. De eerste twee weken na de diagnose kanker...
Toch gelukkig
25 oktober 2017 Voor velen zal het gek klinken, maar ik ben gelukkig. Ik heb een lief gezond kindje en een lief ziek kindje, maar het houden van is...
Opticus glioom
18 oktober 2017 Een week na de operatie van Sem mochten we naar huis. Een groot litteken op zijn hoofdje rijker en met een bijgesteld toekomstbeeld....
Hoe het begon
11 oktober 2017 Het was de laatste week van mei in 2015, de week dat ons leven een totaal andere wending kreeg. Een wending die je nooit bedenkt als...

 

logo

Swen de Vries RoblesSwen de Vries Robles

Swen is fysiotherapeut en ontwaakte op 8 januari 2009 volledig bedlegerig en fysiek gezien tot praktisch niets in staat door een hersentumor. In tegenstelling tot de medische verwachtingen revalideerde hij en LIEP hij op 4 juli 2011 naar het altaar bij zijn huwelijk. Graag neemt Swen je mee in zijn gedachtegang omtrent zijn leven met een hersentumor, waarbij je nooit moet vergeten dat je niet alleen een lichaam hebt, maar ook je lichaam bent. Wat in zijn optiek dus de basis is van onze innerlijke zowel als uiterlijke kracht.

Swen de Vries Robles
Goed bedoelde adviezen
10 augustus 2020 Goed bedoelde adviezen Goed bedoelde adviezen Lieve allemaal, ik wens jullie stuk voor stuk veel succes, in de breedste zin van het...
Ontwaken
17 februari 2020 Ontwaken De wonderen waren in mijn geval de wereld nog niet uit, na zes maanden niet gegeten te hebben door mijn slikproblemen, at...
Je lijf weet, je brein vergeet
5 november 2019 Je lijf weet, je brein vergeet Neuroplasticiteit duidt op de mogelijkheid tot veranderingen in de hersenen. Dat wij door middel...
Klinische blik
27 oktober 2018 Klinische blik Na zeven maanden comateus te zijn geweest en bedlegerig - verliet ik het verpleegtehuis en werd voor onbepaalde tijd...
Even voorstellen
8 oktober 2018 Even voorstellen Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om mij aan jullie voor te stellen. Mijn naam is Swen de Vries Robles en...

 

Subcategorieën

Hier vind je onze bloggers.

Hersentumorpatienten, partners, ouders, vrienden die hun verhaal doen over wat een hersentumor met hun leven doet. Klik op hun naam om naar het blog te gaan.

Let op:  over de inhoud van het geschrevenen van de bloggers dragen wij geen verantwoordelijkheid. Wel letten wij op de inhoud en taalgebruik.

Jouw naam

Wil jij ook blogger worden? Laat ons dan 5 van je laatste blogs lezen (max 500 woorden per blog), dan kijken wij of je bij de sfeer van onze pagina past en krijg je je eigen pagina. We plaatsen maximaal 1 blog per week.

 


Zie hier de blogs van Hillie Veenema.

Hillie haar man Henk heeft sinds 2011 een hersentumor. Een pad met hindernissen, pieken en dalen. Een hele zoektocht. Wat Hillie ervaart? Dat het de kunst is om met de dag te leven, te genieten van de kleine dingen en vooral niet te verlangen naar wat was, wat nog gaat komen. We hebben geen invloed op uitslagen, wel op hoe we er mee omgaan. Hillie is 46 jaar en heeft twee zonen van 9 en 12 jaar oud.

Zie hier de blogs van Klaske Hofstee.

Klaske is de oprichter en voorzitter van Stichting STOPhersentumoren.nl. Ze is tevens mantelzorger van haar man, meervoudig hersentumorpatient Nico Faaij. Nico werd ziek in 2007,  hij was toen 38 jaar oud en hun dochtertjes 1 en 3 jaar. Vanwege Nico zijn epilepsie en vermoeidheid heeft Klaske hun dochtertjes bijna alleen moeten opvoeden. De afgelopen jaren staat hun leven in het teken van de cognitieve achteruitgang.

Zie hier de blogs van Nico Faaij.

In 2007 kreeg Nico, toen 38 jaar oud, te horen dat hij een ongeneeslijke en onbehandelbare hersentumor had. Ondanks de onzekerheid van zijn bestaan blijft Nico ongeneeslijk optimistisch. Hij wil zijn dochters graag blijvend zien opgroeien. Nico heeft nu twee hersentumoren en een hersencyste en ondanks dat hij geen chemo- en radiotherpaie heeft kunnen krijgen geeft hij nooit op.

Zie hier de blogs van Marit van Amerongen.

Marit is trotse moeder van een lief gezond kind, dochter Sophie en een lief ziek kind, zoon Sem. Sem was 8 maanden oud toen er bij hem een hersentumor werd vastgesteld. Een opticus glioom. Helaas zonder behandel mogelijkheid, anders dan proberen de groei te remmen. We zijn nu twee jaar verder...

logo

Sem1Wendy Smit

 

Zie hier de blogs van Wendy Smit.

Wendy Smit weet sinds 2017 dat ze een hersentumor heeft. Een epileptische aanval luidde het begin van haar nieuwe leven in. Wendy en haar man hebben twee pleegdochters die in hun gezin werden opgenomen toen de meisjes 4 jaar oud waren. Inmiddels zijn het al echte pubers. Wendy is 47 jaar en al 29 jaar getrouwd.


 

logo

Jose van der Lugt

 

Zie hier de blogs van Jose van der Lugt.

Op 3 januari 2018 kreeg mijn man Tim (36) op zijn werk een epileptische aanval. Na een paar weken is er een hersentumor geconstateerd (oligodendroglioom). We zijn in een achtbaan gestapt en maken een rit waar we niet uit komen. Intussen probeer ik (José, 37) ons gezin (met 2 dochters, 3 en 6 jaar) draaiende te houden en alles zo geruisloos mogelijk te laten lopen.