19 april 2017

Onbekwaam?

De telefoon gaat. Het is de huisarts. Nico zit bij hem en hij vraagt zich af of hij Nico moet doorverwijzen naar de KNO-arts of dat we 'het' nog een weekje aan zien. Kan de huisarts hier zelf niet in beslissen? Moet hij daarvoor de vrouw bellen van de patiënt die tegenover hem zit? Nico had gezegd tegen de huisarts "dat mag jij beslissen, het maakt mij niet uit". Echter doordat de huisarts naar mij belde met Nico erbij kreeg Nico het gevoel dat hij handelsonbekwaam is, en kreeg ik het gevoel dat de huisarts onbekwaam is.

Een hersentumorpatiënt is niet vanaf de dag van de diagnose handelsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar. Het is een algemene misvatting die vaak gedacht wordt. Zo krijgen veel hersentumorpatiënten geen promotie meer na diagnose. Proberen werkgevers tijdens re-integratie de patiënt juist uit de organisatie te werken in plaats van een passende arbeidsplek te zoeken. Zo werd in december 2016 een huisartsenpost berispt omdat ze de sollicitant hadden afgewezen omdat ze vonden dat zij als laaggradige hersentumorpatiënte inadequate beslissingen zou kunnen nemen. En zo mocht Nico bij de politie zijn aangifte van huisinbraak niet ondertekenen, maar moest ik dat doen, omdat Nico volgens hun vanwege de hersentumor handelsonbekwaam is.

Handelingsonbekwaam ben je pas als je door de rechter onder curatele wordt gesteld. Ontoerekeningsvatbaarheid is een strafuitsluitingsgrond in diverse rechtsstelsels, waarbij iemand niet strafbaar is voor iets wat hij/zij heeft gepleegd, dat hem/haar wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. Het is dus onjuist om iedere hersentumorpatiënt in deze hokjes te schuiven.

Als er cognitieve problemen komen heeft dat veelal niets te maken met geheugen en begrip, maar vooral met het verminderen van de mentale verwerkingssnelheid. Dat een patiënt niet zo snel komt met een antwoord, is echt significant anders dan dat een patiënt het antwoord niet meer weet, de vraag niet begrijpt, of de situatie waarin hij/zij zit niet meer overziet. Pas in later stadium van de ziekte, veelal het laatste stadium, en bij de meeste hersentumorpatiënten is dit niet aan de orde, komt pas de wilsonbekwaamheid langs. Dan is een de patiënt veel ernstiger ziek, waarbij op veel meer vlakken al intensieve hulp nodig is. Veelal is de patiënt dan al bedlegerig.

Voor dit geval, als de patiënt niet meer instaat is om zelf besluiten te nemen, omdat hij/zij de informatie niet kan begrijpen en afwegen en niet begrijpt wat de gevolgen zijn van zijn/haar besluit, is het verstandig op voorhand, en dat is dus wel bij alle hersenkankerpatiënten aan de orde, een notariële algemene volmacht te regelen bij de notaris. Dit zijn volmachten waarbij de echtgenoten elkaar over en weer bij de notaris machtigen om alle handelingen te doen die nodig mochten zijn. Zo heb je nimmer een discussie met artsen over een besluit wat jij vindt en zal de rechter nooit nodig zijn mocht je onverhoopt tegen gezamenlijke financiële vraagstukken aanlopen als de hersentumorpatiënt hier niet meer in kan mee beslissen.

Er is niets zo vreselijk als dat je als partner van een hersentumorpatiënt onbekwaam wordt geacht voor je lief beslissingen te nemen.

Voer actie

Maak gratis en binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met betaalmodule aan.

Laat iedereen zien waar je voor gaat en begin online donaties te werven op www.STOPhet.nl

StopBrains STOPhet actie voor stophersentumoren hersentumor onderzoek

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Blogs

Lees de verhalen van onze bloggers, mensen die allemaal iets te maken hebben met hersentumoren.

Wat maken zij mee?
Van patiënt tot naaste, van onderzoeker tot arts. Iedereen kan bloggen. Lees of blog je met ons mee?

Klik HIER om naar de bloggers toe te gaan.

   logo hersentumor blogger blogs stophersentumoren