30 januari 2017

Vroeg bejaard

Vaak snappen mensen niet wat het betekent een hersentumorpatiënt te zijn. Nico ziet er toch nog goed uit? Ik antwoord dan dat tegelijkertijd met de kwaadaardige hersentumor diagnose ook de fysieke leeftijd van 80 jaar is mee gegeven. Immers een bejaarde heeft een grote kans om volgende maand te overlijden en een zeer kleine kans om 100 jaar te worden en dus nog 20 jaar te mogen leven. Zo is het leven ook met een kwaadaardige hersentumor diagnose. Als patiënt ben je bejaard, en als partner leef je nu samen met een bejaarde.

Bejaardheid brengt allerlei lichamelijke ongemakken mee als gevolg van de leeftijd, afnemen mobiliteit, vergeetachtigheid en verlies aan energie. Verder wordt men meer en meer afhankelijk van hulpmiddelen zoals een rollator, een taxichauffeur en komt er meer medicijngebruik. Ook is op een gegeven moment zorg nodig van andere mensen dan de eigen partner. Dezelfde ongemakken komen ook voor bij een hersentumor diagnose. Direct na de diagnose en zeker gedurende de behandeling van hersenkanker wordt je wereld kleiner en krijg je kleine en grote lichamelijke ongemakken er bij.

Vanzelfsprekend brengt dit sombere gevoelens met zich mee. Omdat de sociale contacten afnemen en de baan vaak verloren gaat, neemt het alleen zijn en vaak ook de eenzaamheid toe. En in alle tijd die dan voorhanden is ga je piekeren. Veel zwaar zieke mensen hebben de neiging kritisch op hun leven terug te kijken. Als zij dan niet zo lekker in hun vel zitten kan de evaluatie negatief uitvallen, met nog meer somberheid tot gevolg.

Bij oudere mensen gaat ongeveer alles langzamer. Niet alleen het bewegen maar ook het denken. Alles kost meer inspanning. Daarom ontstaat er soms tegenzin in nieuwe dingen doen, omdat je daar niet makkelijk meer de energie voor opbrengt, en je er misschien wel bang bent voor de gevolgen. Dat je het fout doet, dat je je voor gek zet. Ook dit zie je terug bij hersentumorpatiënten. Ze trekken zich terug uit het leven. Ook de partners merken dat hun leven enorm vertraagd door de ziekte van hun lief.

Hersentumorpatiënten hebben vaak niet veel meer om hun houvast in te vinden. Wat is nog de zin van het leven als je je baan niet meer kunt doen? Als je hobby’s niet meer kunt uitoefenen? Als je niet meer de man of vrouw kunt zijn voor je partner, de ouder voor je kinderen. Het leefgebied wordt steeds kleiner evenals de lichamelijke mogelijkheden. Ga je dit ook nog veranderen, dan kunnen ze dwars reageren. Hersentumorpatiënten zijn niet zomaar star, je doet dan echt iets wat voor hun een enorme verandering is waardoor ze bang zijn om hun houvast te verliezen. Overprikkeling ligt in de kleinste afwijking van het gewone doen op de loer.

Het ergste van dit alles is dat de buitenwereld dit alles niet ziet. Het is een eenzaam gevecht tussen de vier muren van het eigen thuis. Iedereen denkt dat het goed gaat, omdat je nog niet dood bent…....

Voer actie

Maak gratis en binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met betaalmodule aan.

Laat iedereen zien waar je voor gaat en begin online donaties te werven op www.STOPhet.nl

StopBrains STOPhet actie voor stophersentumoren hersentumor onderzoek

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Blogs

Lees de verhalen van onze bloggers, mensen die allemaal iets te maken hebben met hersentumoren.

Wat maken zij mee?
Van patiënt tot naaste, van onderzoeker tot arts. Iedereen kan bloggen. Lees of blog je met ons mee?

Klik HIER om naar de bloggers toe te gaan.

   logo hersentumor blogger blogs stophersentumoren