Hersentumorcollecte heeft €9.128,- opgebracht.

HeaderKentaaTijdens de internationale hersentumorweek van 23 oktober tot en met 29 oktober 2017 werd in Nederland voor het eerst een hersentumorcollecte gehouden. Maar liefst 74 collectanten hadden zich aangemeld om te collecteren. Ze gingen niet bij weer en wind langs de deuren. De collectanten hebben een online collecte gehouden, op Social Media. Facebook, twitter, Instagram, overal kwam je de digitale collectebussen voor Stichting STOPhersentumoren.nl tegen.

Samen meer hersentumoronderzoek mogelijk maken was het motto. Omdat hersentumoren nog veel te weinig genezing kennen. Omdat de gevolgen van een hersentumor verwoestend zijn, zowel voor de patiënt als de naaste.

Stichting STOPhersentumoren.nl is een kleine vrijwilligersorganisatie welke niet genoeg man/vrouw kracht heeft om in iedere gemeente van Nederland vergunningen aan te vragen en in het hele land vrijwilligers te coördineren om echt langs de deuren te gaan. Het moderne digitale collecteren is daarom een prachtige vervanger. De Stichting is daarom heel blij dat de eerste collecteweek zo een succes was. Ook de collectanten waren zeer blij met de nieuwe manier van collecteren. “Het is even wennen” vertelde Carmen “Je moet echt iedere dag even de collectebus opnieuw op je timeline zetten met een leuke oproep, anders vergeten de mensen je direct, maar als je dat dan doet haal je toch iedere dag een mooi bedrag op. Net als bij een echte collecte”.  Rebecca vertelde: “Ik vind online collecteren heel fijn, want met een collectebus langs de deuren zou ik nooit doen, maar nu heb ik toch iets meer dan € 300,- "opgehaald" met mijn collectebus”.

De totale opbrengst van € 9.128,- wordt direct gebruikt bij de beoordeling ronde van nieuw onderzoek in 2017. De eerste volgende collecte zal plaatsvinden in de laatste week van maart 2018. Wil jij ook mee collecteren volgend jaar, mail dan "Collectant 2018" naar info@STOPhersentumoren.nl en we zetten je op de lijst van collectanten 2018.

Binnen een maand kun je hier lezen welke onderzoeken gehonoreerd zijn. https://stophersentumoren.nl/Onderzoek/gefinancierd-onderzoek

Twee STOPhersentumoren onderzoeken krijgen half miljoen Europese vervolgsubsidie

 MG 0123Het is de onderzoekers Martine Leenstra en Sieger Lamfers van het hersentumorcentrum ErasmusMC in Rotterdam gelukt om een half miljoen Europese subsidie in de wacht te slepen met twee van hun onderzoeksprojecten. De voorfinanciering is gedaan door Stichting STOPhersentumoren.nl.

De Rotterdamse hersentumoronderzoekers koppelen bestaande anti-kankermedicijnen gerichter aan individuele tumoren van het type glioblastoom. Zo ontstaan naar verwachting betere mogelijkheden om individuele hersentumorpatiënt te helpen. In Nederland krijgen zo’n 1000 mensen de hersentumorsoort glioblastoom, de gemiddelde levensverwachting van de dodelijke ziekte is veertien maanden.

Met het geld van het Europees project GLIOTRAIN kunnen Leenstra en Lamfers meer mensen aannemen en investeren in apparatuur. De wetenschappers gaan in het laboratorium een deel van de 115 bekende anti-kankermedicijnen koppelen aan tientallen verschillende hersentumoren. Dan wordt geanalyseerd hoe elk van de medicijnen op ieder van de verschillende tumoren reageert. En of tumoren zich aanpassen aan die medicijnen door resistent te worden tegen het medicament. Er wordt ook in de tumorcel gekeken hoe het kan dat die resistentie opbouwt en welke combinatie of vervolgbehandeling dit zou kunnen voorkomen.

In het verleden hebben patiënten ook bepaalde medicijnen gekregen die de hersentumor zouden moeten genezen, verkleinen of stabiel houden. De resultaten vielen destijds tegen omdat gehoopt werd dat ze voor een hele groep succesvoller zouden zijn. Er is toen niet gekeken naar individuele inzet van bepaalde medicamenten. Daarnaast is ook onvoldoende rekening gehouden met het feit van heterogeniteit van tumorcellen binnen één tumor. Als gevolg van deze heterogeniteit zijn er altijd enkele tumorcellen die een eerste aanval met cytostatica overleven en samen met tumorcellen die resistent zijn geworden zorgen voor nieuwe groei van de tumor.

Erasmus-onderzoeker Lamfers kan niet met zekerheid zeggen of het project uiteindelijk zal leiden tot verlenging van het leven van patiënten met een glioblastoom. Dat komt omdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek altijd gepaard gaan met onzekerheden ten aanzien van de uiteindelijke effecten bij patiënten. Daarvoor is een vervolgstap nodig in de zin van een klinische trial.. Maar de onderzoekers werken er hard aan om in ieder geval ook die vervolgstap te kunnen zetten.

SiegerLeenstra 2009Stichting STOPhersentumoren.nl

De Europese subsidie is een vervolg van een eerder project van Lamfers en Leenstra dat enige jaren geleden is gestart dankzij een gift van de stichting STOPhersentumoren. Die subsidie van de stichting uit Driebergen is volgens Lamfers  ‘cruciaal’ geweest. Daarmee is de start betaald, terwijl de Europese Commissie de onderzoeken verbreedt en verdiept via de nieuwe schenking. Verder brengt de ‘beurs’ van in totaal 3.9 miljoen euro voor GLIOTRAIN hersentumorwetenschappers uit 6 lidstaten bij elkaar . Deze uitwisseling van kennis tussen verschillende onderzoeksgroepen in Europa geeft nieuwe inzichten en versnelling van innovaties.

Erasmus-wetenschapper Lamfers: ‘In ons geval was de opstartfunding van de stichting STOPhersentumoren ook van belang in de opbouw van de biobank van tumorcelkweken’. Technisch was dat een lastig karwei. Hersentumoren laten zich niet allemaal even gemakkelijk in het laboratorium kweken. Daarbij moesten er veel verschillende soorten glioblastoom gevonden worden om later te kunnen linken aan de werkzaamheid van bepaalde anti-kankermedicijnen. Dat kon door gebruik te maken van tumoren van patiënten in ziekenhuizen in Rotterdam en Tilburg. Met de opgebouwde collectie kunnen nu grote studies worden uitgevoerd, hetgeen vooral van belang is in het nieuwe tijdperk van ‘personalized medicine’.

Buddy

BuddyknuffeldefklStichting STOPhersentumoren.nl heeft haar eigen mascotte. Buddy is een vriend voor moeilijke tijden. Ken jij iemand die een knuffel verdient?

Buddy kost € 7,95 per stuk. Je kunt een hele doos Buddy's bij ons ophalen en de knuffels zelf gaan verkopen. In een doos zitten 24 Buddy's, als je ze hebt verkocht heb je € 190,80 verdiend voor Stichting STOPhersentumoren.nl. De volledige opbrengst gaat dan naar hersentumoren onderzoek.

Ook kun je donaties werven om Buddy's te doneren. Deze Buddy's die je zo verzameld kun jij of wij dan later aan een ziekenhuis schenken voor zieke kinderen.

Voor meer informatie mail naar info @ stophersentumoren.nl 

 

Let op:  foto's van Buddy dienen altijd vergezeld te gaan van de maker www.STOPhersentumoren.nl  omdat wij met onze mascotte de Stichting nu juist willen promoten.

1000 euro mogen ontvangen van Roadtrips.nu

roadtripsnuWat een fantastische cheque mocht Michal de Vlugt namens STOPhersentumoren.nl in ontvangst nemen van organisator Joep Palstra na de Business Roadtrip afgelopen zondag 10 september.

"Omdat het belangrijk is om samen te zorgen voor onze naasten, die door hun ziekte niet meer mogen autorijden. Dat hun toekomst versneld mag verbeteren door meer onderzoek naar hun vernietigende ziekte."

Dank aan Joep Palstra, organisatie, vrijwilligers en deelnemers van Roadtrips.nu

Vooronderzoek van Stichting STOPhersentumoren.nl zorgt voor vervolgsubsidie van 1,75 miljoen

WINDOW-consortium krijgt 1,75 miljoen euro voor onderzoek naar combinatie therapieën tegen hersenkanker
Het Nederlandse/Britse WINDOW-consortium krijgt een subsidie ​​van 1,75 miljoen euro van de Brain Tumor Charity (UK) voor preklinisch onderzoek naar de hersentumor glioblastoma. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door investeringen door de Stichting STOPhersentumoren.nl. Het WINDOW consortium is opgezet om meer effectieve combinatie therapieën te genereren tegen deze dodelijke hersentumor. Het innovatieve van dit onderzoek is om verschillende klonale populaties binnen een hersentumor te behandelen met combinatietherapie.
Onderzoeker Bart Westerman (Hersentumorcentrum Amsterdam, VUmc): “Met deze subsidie ​​starten we een aanval op deze dodelijke ziekte. We proberen klinisch goedgekeurde geneesmiddelen zo goed mogelijk af te stemmen op de zwaktes van de tumor en streven ernaar de bevindingen in de toekomst te vertalen naar klinische oplossingen."

Glioblastoma is de meest voorkomende en kwaadaardige vorm van hersenkanker en wordt meestal gediagnosticeerd rond het 60ste levensjaar. In het Verenigd Koninkrijk / Nederland worden per jaar ongeveer 3.200 patiënten gediagnosticeerd met deze ziekte. Ondanks verbeterde kennis over de genetische oorzaken, is de ziekte nog ongeneeslijk. Met de momenteel beschikbare behandelingen is de gemiddelde overleving ongeveer 12 maanden. Een deel van de slechte prognose wordt veroorzaakt door tumor heterogeniteit: verschillende delen van de tumor hebben verschillende eigenschappen en reageren anders op therapie. Als gevolg daarvan kan een bepaalde behandeling sommige tumorcellen doden, terwijl anderen blijven groeien.

WINDOWteamDe onderzoekers binnen het consortium denken nu een oplossing voor dit probleem te hebben door de koppeling te onderzoeken tussen intra-tumor moleculaire heterogeniteit en de effectiviteit van medicijncombinaties. Glioblastomacellen van individuele patiënten worden gekweekt in het laboratorium van Colin Watts in Addenbrooke's Hospital, University of Cambridge. Deze worden doorgestuurd naar het VU-Universitair Medisch Centrum in Amsterdam voor behandeling met 100 combinaties van geneesmiddelen om geneesmiddelcombinaties te identificeren met brede klinische toepasbaarheid, terwijl de specificiteit voor cellulaire subtypes wordt behouden. Drugscombinaties die effectief zijn in een kweekschaal zullen ook in vivo getest worden in Amsterdam. De meest beloftevolle behandelingen zullen worden verspreid als de Glioblastoma Drug Bank door IOTA Pharmaceuticals, onder leiding van David Bailey en Fredrik Svensson in Cambridge. In verdere studies zal Emmanouil Metzakopian's team van het Sanger Institute (UK) nieuwe CRISPR-Cas9 genoom-editingstechnologie gebruiken om nieuwe mechanismen te identificeren die bijdragen tot resistentie tegen effectieve combinatietherapieën.

De oprichting van een dergelijke geïntegreerde aanpak voor effectieve behandeling zal de ontwikkeling van nieuwe combinatietherapieën versnellen om glioblastoma in de toekomst beter te kunnen behandelen. Bart Westerman reageert: "Onze strategie geeft de mogelijkheid om kanker vanuit een cellulair perspectief bestrijden. Nieuwe medicijntherapieën die afkomstig zijn uit de immunotherapie zullen de WINDOW-aanpak verder aanvullen ".

Het WINDOW-consortium bestaat uit teams onder leiding van de Nederlandse onderzoekers Bart Westerman en Tom Würdinger (Hersentumorcentrum Amsterdam, Cancer Center Amsterdam, VUmc) en Cambridge, het Verenigd Koninkrijk, onderzoekers Colin Watts (Addenbrooke's Hospital, Cambridge University), Emmanouil Metzakopian (Sanger Institute) en David Bailey en Fredrik Svensson (IOTA Pharmaceuticals Ltd).

Meer informatie over WINDOW is beschikbaar via www.window.net.in.

Meer artikelen...

Pin it