Oproep kunstprijsvraag

HERSENEN IN BEELD

11 maart 2019 - 15 mei 2019

KUNSTPRIJSVRAAG

LogoSTOPhersentumoren

Vanwege de Internationeale Hersenenweek organiseert Stichting STOPhersentumoren.nl een kunstprijsvraag voor meer aandacht voor tumoren in de hersenen. Betrokkenheid en bewustzijn met hersentumoren is de weg naar de overwinning hiervan.  Hieronder volgt uitgebreide toelichting op deze kunstprijsvraag.

 

MutsDE OPDRACHT:

Maak een kunstwerk geïnspireerd op het thema hersentumoren.

Het werk moet passen in een van de volgende drie categorieën:
- tekening, schilderij,
- fotografie,
- collage, beeldende vormen.

schilderijVoor elke categorie is men vrij in de vorm en de keuze van de materialen en de gebruikte technieken. Hulp van een computer bij het vervaardigen van de opdracht is toegestaan. De afmetingen van het werk mag maximaal A1 groot zijn, 85 cm x 60 cm.  (hou rekening met de verzending / verzendkosten van uw deelname).

De deelname aan de prijsvraag staat open voor iedereen. Inzendingen mogen individueel of groepswerk zijn. Bij groepswerk valt de inzending in de leeftijdsgroep van de oudste deelnemer. Verder dient het kunstwerk vergezeld te gaan met een toelichting vanuit welke inhoudelijke visie het kunstwerk tot stand is gekomen, waarom men meedoet en/of uw relatie tot de doelgroep de  hersentumoren is, je naam, leeftijd, adres, email en telefoonnummer.

JurTeeuwen
PRIJZEN
De beste, mooiste of leukste inzendingen zullen wij tentoonstellen in onze vergaderruimte. Verder plaatsen wij op de website van Stichting STOPhersentumoren.nl alle inzendingen. Deze online tentoonstelling van de inzendingen zal minimaal een jaar online blijven, eventueel met doorlink van uw website. De winnaar ontvangt een mooie prijs.

HOOFDprijs:  (t.w.v. 300 euro)

-  Weekendtrip (3 dagen, 2 nachten) voor 2 personen

Luxe welness voor 2 personen

- Cadeaucheque van 25,- euro beschikbaar gesteld door Bilderberg.

Tweede prijs: (t.w.v. 125 euro)

Overnachting met ontbijt voor 2 personen

Zondagsbrunch voor 2 personen beschikbaar gesteld door Van der Valk te Houten .

Derde en vierde prijs: (t.w.v. 15 euro)

Het boek: "Haal meer uit je hersenen" schrijver Mark Tigchelaar

DEELNAME
Deze kunstprijsvraag is voor alle leeftijden, immers primaire hersentumoren ontstaan ook in alle leeftijdsgroepen van 0 – 100 jaar. Iedereen kan meedoen. 

schilderij2 INZENDTERMIJN
Vanaf nu tot uiterlijk 14 mei 2019 wordt iedereen uitgenodigt je werk in te leveren bij het adres van Stichting STOPhersentumoren.nl:
t.a.v. Klaske Hofstee
Hoofdstraat 88
3972 LC DRIEBERGEN- RIJSENBURG


brain tandpasta
BEOORDELING & JURY
De inzendingen worden beoordeeld door een jury. Beoordeeld wordt op artisticiteit (creativiteit, originaliteit en kleurgebruik) en op de omschrijving hoe het kunstwerk tot stand is gekomen. De jury bestaat in ieder geval uit:
- Myrthe Faaij, 13 jaar, dochter van een vader met meerdere hersentumoren
-Tom Würdinger, moluculair biologisch onderzoeker VUmc Cancer Centrum Amsterdam, Havard Medical School Massachusetts
- Pierre Robe, neurochirurg, neuro-oncologisch onderzoeker UMC Utrecht
- Klaske Hofstee, voorzitter Stichting STOPhersentumoren.nl
 
brain art
PRIJSUITREIKING
Bij voldoende deelname zal de prijsuitreiking plaats vinden 15 juni 2019.

MEER INFORMATIE
De praktische organisatie van deze kunstprijsvraag is in handen van Stichting STOPhersentumoren.nl. Voor meer informatie kunt u uw vragen per email stellen aan het adres:
info@STOPhersentumoren.nl

fabre brein2
REGLEMENT
Door deelname aan de kunstprijsvraag Stichting STOPhersentumoren.nl vervallen alle rechten van het ingezonden werk toe aan de stichting. Je doneert dus je gemaakte werk aan ons. De inzendingen blijven eigendom van Stichting STOPhersentumoren.nl. Stichting STOPhersentumoren.nl behoudt zich het recht voor om inzendingen (werk en toelichting) te publiceren digitaal of schriftelijk in bijvoorbeeld een tijdschrift of boekwerk en te gebruiken voor promotiedoeleinden om meer awareness voor hersentumoren te verkrijgen. Over de uitslag van de jury valt niet te corresponderen.

Lopende trials

Lopende trials

HMOvoorkant2Als de standaard behandeling voor een hersentumor niet meer helpt dan kun je als patiënt vaak nog deelnemen aan een studie. Op deze pagina vind je links naar de lopende studies van verschillende ziekenhuizen. De pagina's worden regelmatig bijgehouden door de onderzoeksgroepen. Vele ziekenhuizen hebben eigen bestemmingsfondsen waar je rechtstreeks voor hersentumoronderzoek in kunt doneren. Deze fondsen staan achter de studie vermeld.

Hersentumoronderzoek

Onderzoek kost geld. Veel geld. Studies zijn daarom van levensbelang voor de hersentumorpatënt. Want zonder onderzoek geen vooruitgang. De hersentumorwetenschappers hebben nog vele onderzoekswensen liggen om te willen onderzoeken. Wordt daarom vandaag nog donateur van Stichitng STOPhersentumoren.nl om nog meer onderzoek mogelijk te maken. https://stophersentumoren.nl/doneren

 

Hersentumorcollecte 11 maart t/m 17 maart 2019

Hersentumorcollecte

Hersentumorcollecte STOPhersentumorenTijdens de Internationale Hersenenweek van 11 maart tot en met 17 maart 2019 gaan we weer een collecte houden op Social Media voor meer hersentumoronderzoek. Doe jij ook mee?

Jaarlijks wordt er door Stichting STOPhersentumoren.nl twee maal gecollecteerd. In maart tijdens de Internationale Hersenenweek en in oktober tijdens de Hersentumorweek. "Dit zijn belangrijke weken voor onze doelgroep," verteld voorzitter Klaske Hofstee van de Stichting STOPhersentumoren.nl, "want er is geen hersentumorencollecte van de stichting aan de deur. Daar zijn helaas geen genoeg vrijwilligers voor. Dus collecteren wij online. Het is fijn te zien dat mensen zich ook via Social Media willen inzetten voor deze ernstige ziekte en deze collecte samen met elkaar mogelijk maken"

Je kunt je aanmelden voor een collectebus via; https://stophersentumoren.digicollect.nl/

Flessenactie Fleur (13) zorgt voor € 750,- donatie

FleurdeJong2019KORTENHOEF – Met het inzamelen van statiegeldflessen heeft Fleur de Jong maar liefst 750 euro opgehaald voor Stichting STOPhersentumoren.nl.

Wat een mooie actie en wat een prachtig bedrag! In Nederland overlijden vier mensen per dag aan een hersentumor. Van de kinderen die overlijden door kanker sterven de meeste (41%) door deze tumor. Indringende cijfers, die nog aangrijpender worden als het dichtbij je komt. Zoals bij Fleur de Jong. Haar moeder Mascha heeft een hersentumor. Maar hoe verdrietig dat ook is, het zette Fleur aan tot actie. “Ze kwam eind december uit school met een hele grote smile op haar gezicht” vertelt Mascha. “Ik dacht, ik wil iets organiseren” vult Fleur aan. “Iets voor een goed doel.”Geld voor onderzoek. Uit zichzelf bedacht de 13-jarige om met het inzamelen van statiegeldflessen geld op te halen voor Stichting STOPhersentumoren.nl. Bij de Albert Heijn in Kortenhoef kon ze al direct in januari terecht voor de lege flessenactie. Daarnaast spoorde ze familie, vrienden en klasgenoten aan om flessen in te leveren in de grote container die ze had neergezet. ‘Geef uw statiegeld voor onderzoek’ was haar leus. Fleur wilde specifiek geld vergaren voor het project pipetteerrobot in het Eras-musMC. Een specialistische behandelmethode, waarbij biopten van de tumor in kweek worden gebracht en getest op meer dan honderd soorten medicatie. Daarmee kan de meest beloftevolle behandeling worden uitgekozen om de hersentumor te remmen of te doen stoppen. Op 4 februari, Wereld Kanker Dag, mocht Fleur bij de Albert Heijn haar cheque in ontvangst nemen. Peter Landwaart overhandigde haar het mooie bedrag van € 419,75. Aangeboden door klanten van AH Korten-hoef. Samen met de opbrengt van de lege flessen via familie, vrienden en school kwam ze daarmee op het streefbedrag van € 750,-. Een fantastisch resultaat van zo’n snelle en spontane actie. - 

Dank je wel Fleur!

Mark de Gooijer verdedigde met succes zijn hersentumorproefschrift

Kwaadaardige hersentumoren behoren helaas nog steeds tot één van de moeilijkst te behandelen kankertypes. Promovendus Mark de Gooijer onderzocht daarom  aan het NKI-AvL nieuwe behandelstrategieën voor met name glioblastomen, en werd daarbij financieel gesteund door de Stichting STOPhersentumoren.nl. Op 23 januari jongstleden verdedigde hij succesvol zijn proefschrift cum laude aan de Universiteit Utrecht, onder toeziend oog van zijn promotor Jos Beijnen en co-promotor Olaf van Tellingen.

Mark de GooijerklMark beschrijft in zijn proefschrift verschillende strategieën om kwaadaardige hersentumoren aan te vallen in muismodellen. Enerzijds laat hij zien dat de bloed-hersen barrière, die de hersenen beschermt tegen potentieel schadelijke stoffen, helaas ook de bereikbaarheid van hersentumoren voor veel kankermedicijnen beperkt. Het tijdelijk remmen van deze barrière met een specifiek medicijn kan echter in muizen de effectiviteit van verschillende kankermedicijnen tegen hersentumoren vergroten, inclusief dat van temozolomide, dat gebruikt wordt in de standaardbehandeling van glioblastomen. Dit laatste maakt deze bevinding erg relevant voor de patiënt, en één van de grote uitdagingen van zijn vervolgonderzoek is dan ook de vertaalslag maken van deze strategie naar de kliniek.

Naast klassieke chemotherapie onderzocht Mark ook nieuwere, meer doelgerichte medicijnen. Deze medicijnen remmen specifieke signalen die belangrijk zijn in tumorcellen, en hebben daarom de potentie om deze meer doelgericht aan te vallen en het gezonde weefsel te sparen. Het proefschrift van Mark laat echter zien dat hoewel doelgerichte medicijnen deze signalen efficiënt kunnen blokkeren, de groei van de tumor maar bescheiden wordt beïnvloedt als maar één signaal wordt geblokkeerd. Het zal dus noodzakelijk zijn om verschillende signalen tegelijkertijd te blokkeren, en momenteel richten Mark en Olaf zich ook op het identificeren van de juiste combinaties van doelgerichte medicijnen om hersentumoren effectief aan te vallen.

Hoewel het onderzoek tot op heden dus belangrijke aanknopingspunten voor nieuwe behandelstrategieën heeft opgeleverd, is vervolgonderzoek dus uitermate belangrijk om deze bevindingen uiteindelijk naar de patiënt te kunnen vertalen. Vervolgonderzoek waar de steun van donoren en stichtingen zoals de Stichting STOPhersentumoren.nl onmisbaar voor is.

Meer artikelen...