RNE SEQ in the CATNON trial bij glioompatienten

Doel van dit project:  Allereerst wordt steeds vaker de MGMT promoter methyleringsstatus met methyleringsarrays bepaald, terwijl onduidelijk is hoe dat bij IDH gemuteerde tumoren zonder verlies van chromosoom 10 leidt tot veranderde MGMT expressie. RNAseq kan nieuwe fusiegenen bij deze groep patiënten laten zien, en inzicht geven in pathway veranderingen. Dat kan aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategiën. En net als de TCGA zal deze dataset een bron worden voor andere onderzoekers op dit gebied.