Doneer nu qxif-angle-right

Onderzoek naar hersenkankerOnderzoek naar hersentumoren

Onderzoek naar hersentumoren staat in de medische geldverdeling op een laag pitje. Dit heeft te maken dat onderzoeksgeld vooral wordt ingezet voor grote patiëntengroepen, en voor onderzoek wat tot resultaat gaat leiden. Omdat hersenkanker weinig voor komt in vergelijking met andere kankersoorten en omdat de overlevingskans van een kwaadaardige hersentumor zeer laag is, wordt daarom heel weinig onderzoek gehonoreerd.

Stichting STOPhersentumoren.nl financiert vooronderzoek ten behoeve van het goed opzetten van grote gerandomiseerde wetenschappelijke onderzoeken naar hersentumoren. Deze vooronderzoeken worden niet door de grote fondsen gehonoreerd omdat dezen liever onderzoeken financieren op basis van te verwachten resultaten. Daardoor lukt het de wetenschappers die zich met hersentumoronderzoek bezig houden vaak niet om financiering voor vernieuwende projecten te vinden en om voortgang te krijgen in hersentumoronderzoek. Door het financieren van juist deze vooronderzoeken kunnen nieuwe inzichten op het gebied van het mogelijk maken van genezing van hersentumor kans krijgen om uit te groeien.

Sinds 2009 hebben wij daarom een samenwerking met het KWF; Stichting STOPhersentumoren.nl neemt de financiering van veel van de vooronderzoeken voor haar rekening, waarna KWF zoveel mogelijk de door financiering van het onderzoek overneemt. Hoe meer vooronderzoek wij kunnen financieren, hoe meer onderzoek er dus komt. De Stichting nodigt daarom iedereen die geld wil op halen voor hersentumoronderzoek uit zich aan te melden als actievoerder op haar crowdfundingpagina www.STOPhet.nl zodat volgend jaar opnieuw veel uitmuntende onderzoekprojecten kunnen worden opgestart.

Zie voor het overzicht van onze gefinancierde projecten hier: https://stophersentumoren.nl/Onderzoek/Gefinancierdonderzoek/