Keurmerk ANBI:

ANBI KeurmerkDe Belastingdienst heeft Stichting STOPhersentumoren.nl bij aanvang gelijk al voor onbeperkte tijd aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Dit geeft verschillende fiscale voordelen. Zo mogen donateurs bijvoorbeeld hun giften aan Stichting STOPhersentumoren.nl volgens de geldende regels aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor meer info op de site Belastingdienst.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn hier te zien. Deze ANBI is dus een waarborg dat de besteding van de donaties en onze boekhouding extra goed gecontroleerd wordt.

Keurmerk CBF:

CBF KeurmerkHet CBF-Keur voor goede doelen is het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor de grote landelijk fondsenwervende instellingen (goede doelen) in Nederland. Voor kleinere goede doelen kent het CBF het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.

Voordat het CBF-Keur wordt verleend, wordt een instelling getoetst op vijf onderdelen: besturen en toezicht houden, beleid, hoe de instelling geld verwerft en hoe de instelling verslag uitbrengt over de activiteiten. Het CBF hanteert op al deze onderdelen strenge criteria, die zijn te vinden op de website van het CBF. Het CBF-Keur wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er jaarlijks controles uitgevoerd.Zie hier onze rapportages bij het CBF:  https://www.cbf.nl/organisatie/stophersentumorennl

Stichting STOPhersentumoren.nl
Hoofdstraat 88
3972 LC Driebergen-Rijssenburg
K.V.K.-nummer: 30229982

Pin it

Voer actie

Maak gratis en binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met betaalmodule aan.

Laat iedereen zien waar je voor gaat en begin online donaties te werven op www.STOPhet.nl

StopBrains STOPhet actie voor stophersentumoren hersentumor onderzoek

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Blogs

Lees de verhalen van onze bloggers, mensen die allemaal iets te maken hebben met hersentumoren.

Wat maken zij mee?
Van patiënt tot naaste, van onderzoeker tot arts. Iedereen kan bloggen. Lees of blog je met ons mee?

Klik HIER om naar de bloggers toe te gaan.

   logo hersentumor blogger blogs stophersentumoren