Doneer nu qxif-angle-right

Lopende trials

HMOvoorkant2Als de standaard behandeling voor een hersentumor niet meer helpt dan kun je als patiënt vaak nog deelnemen aan een studie. Op deze pagina vind je links naar de lopende studies van verschillende ziekenhuizen. De pagina's worden regelmatig bijgehouden door de onderzoeksgroepen. Vele ziekenhuizen hebben eigen bestemmingsfondsen waar je rechtstreeks voor hersentumoronderzoek in kunt doneren. Deze fondsen staan achter de studie vermeld.

Hersentumoronderzoek

Onderzoek kost geld. Veel geld. Studies zijn daarom van levensbelang voor de hersentumorpatënt. Want zonder onderzoek geen vooruitgang. De hersentumorwetenschappers hebben nog vele onderzoekswensen liggen om te willen onderzoeken. Wordt daarom vandaag nog donateur van Stichitng STOPhersentumoren.nl om nog meer onderzoek mogelijk te maken. https://stophersentumoren.nl/doneren