Doneer nu qxif-angle-right

Winnaar 2011: Anneke Niers
Winnaar 2010: Linda Bralten
Winnaar 2009: Thomas Würdinger
Winnaar 2008: Fonnet BleekerDe STOPhersentumoren.nl stimuleringsprijs / STOPBraintunor Award

De STOPhersentumoren.nl stimuleringsprijs

Stichting STOPhersentumoren.nl wil dat er zoveel mogelijk onderzoek wordt gedaan naar hersentumoren. Om onderzoek naar deze verwoestende ziekte te stimuleren, hebben we een stimuleringsprijs in het leven geroepen. Die prijs gaat elk jaar naar een jonge onderzoeker die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de stabilisatie, verbetering en genezing van hersentumoren. De prijs bestaat uit een oorkonde, een STOPbraintumor Award en een geldbedrag te besteden aan zijn of haar verdere ontwikkeling in het vakgebied. Uitreiking en een eventuele korte presentatie van het onderzoek vindt plaats op een jaarlijks evenement.

Winnaars STOPbraintumor Awards;

2008         Fonnet Bleeker          AMC Amsterdam

FonnetBleeker STOPbraintumorAward2008

2009         Tom Würdinger          VUmc Amsterdam TomWurdinger STOPbraintumorAward2009
2010         Linda Bralten         ErasmusMC Rotterdam LindaBralten STOPbraintumorAward2010
2011         Anneke Niers         VUmc Amsterdam AnnekeNiers STOPbraintumorAward2011
2018         Sharon Berendsen         UMC Utrecht SharonBerendsen STOPbraintumorAward2018
2019         Myron Best         VUmc Amsterdam MyronBest STOPhersentumoren stimuleringsprijs 2019
2021         Steven Nagtegaal         UMC Utrecht
2022         Mircea Tesileanu          ErasmusMC Rotterdam Uitreiking prijs STOPHersentumoren tn
2023         Ilaria Viozzi         Radboud UMC Ilaria Viozzi kl

 

Inzendtermijn

Op dit moment is de kandidaatvoordracht gesloten

 Aanmeldingen

Op dit moment is de kandidaatvoordracht gesloten.

Stichting STOPhersentumoren.nl en LWNO - i
t.a.v. Het bestuur
Hoofdstraat 88
3972LC Driebergen-Rijsenburg

Manuscripten dienen tevens in elektronische vorm worden aangeleverd aan info@STOPhersentumoren.nl

 Reglement

I. Algemeen

1. Het onderzoek dient zich te richten op het bevorderen van genezing en/of preventie van primaire (dan wel gliale) hersentumoren en kan zowel klinisch als (meer) fundamenteel van aard zijn.
2. Het onderzoek behoeft niet reeds volledig afgerond en gepubliceerd te zijn, ook lopend of recent gestart onderzoek mag worden voorgedragen; wel worden alleen onderzoeken in aanmerking genomen die reeds goedgekeurd en in uitvoering zijn.
3. Het onderzoek dient origineel te zijn.
4. Van onderzoek dat al gepubliceerd is mag de acceptatie van publicatie van het eerste artikel dat op het onderwerp betrekking heeft ten hoogste 5 jaar voor de sluitingsdatum hebben plaatsgevonden.
5. Ook inmiddels voor publicatie geaccepteerde manuscripten kunnen worden ingezonden.
6. Ter onderbouwing van de aanvraag mogen maximaal 2 publicaties worden ingestuurd.
7. De onderzoeker dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten, dan wel in Nederland werkzaam te zijn of het onderzoek in Nederland verricht te hebben.
8. De onderzoeker mag op de sluitingsdatum van het inzendtermijn nog geen 35 jaar zijn.
9. Kandidaten waarvan de voordrager al weet dat ze niet binnen het vakgebied gaan blijven behoeven niet voorgedragen te worden.
10. De prijswinnaar moet bereid zijn het onderzoek in de Nederlandse taal te presenteren tijdens de prijsuitreiking op een nog nader te noemen jaarlijks evenement.
11. Inzendingen worden ingewacht bij de voorzitter van de beoordelingscommissie, p/a Stichting STOPhersentumoren.nl, Hoofdstraat 88, 3972 LC Driebergen-Rijsenburg.

  II. Vorm en inhoud

1. De inzending dient in getypte vorm op A4 papier in zesvoud te worden ingediend bij de voorzitter van de beoordelingscommissie.
2. De inzending dient te omvatten:
- Een gemotiveerde brief aan de jury waarin wordt duidelijk gemaakt waarom dit onderzoek in de prijzen moet vallen.
- Een korte samenvatting, de zgn. lekensamenvatting, van het opgestuurde werk.
- Maximaal 2 publicaties om de aard van het onderzoek te illustreren
- Een korte uitleg waarom/hoe dit onderzoeksproject zou kunnen leiden tot bevordering van de genezing en/of preventie van primaire (dan wel gliale) hersentumoren.
3. In een begeleidend schrijven dient vermeld te worden:
- Naam, adres en geboortedatum van de onderzoeker.
- Curriculum Vitae.
- Plaats waar de onderzoeker zijn onderzoek heeft verricht.
- Een nauwkeurige omschrijving van hetgeen door de onderzoeker zelf aan het onderzoek is bijgedragen.
- Lijst van publicaties.
4. Indien de inzending niet aan de vereiste vorm voldoet, wordt de inzending door de beoordelingscommissie terzijde gelegd.

 III. De beoordeling

De beoordeling geschiedt door het bestuur en de Wetenschappelijke Adviesraad van Stichting STOPhersentumoren.nl en het bestuur van het LWNO-i. De beoordelingscommissie is bevoegd om zich naar eigen goeddunken te informeren over het ingezonden onderzoek. Kwaliteit, originaliteit, eigen werkzaamheid en toepasbaarheid voor het bevorderen van de genezing en/of preventie van primaire (dan wel: gliale) hersentumoren zullen bij het beoordelen zwaar wegen.

De beoordelingscommissie zal de inzenders minimaal één week voor de prijsuitreiking van haar oordeel op de hoogte stellen.

De prijswinnaar wordt mogelijk gevraagd tijdens de prijsuitreiking een korte voordracht te houden over het onderzoek.