WilliamLeenders portraitDr. W. Leenders

Wetenschappelijke raad

 

 

WilliamLeenders artikelDr. William Leenders heeft sinds 2018 zitting in de beoordelingscommissie van Stichting STOPhersentumoren

William Leenders is universitair hoofddocent. Het onderzoek van Williams Leenders concentreert zich op het genereren van nieuwe antilichamen tegen specifieke markers die hersentumor- van normaal weefsel onderscheiden.

We hebben een aantal orthotopische muismodellen beschikbaar van kanker, met name melanoom en hersenkanker die we gebruiken voor biopanning van nanobody-faag-displaybibliotheken. Nanobodies zijn kleine (15-18 kDa) recombinante antilichamen, gekloond uit cameloïden zoals lama en hebben verschillende eigenschappen waardoor ze de voorkeur verdienen boven conventionele antilichamen. We hebben een aantal nanobodies geïsoleerd tegen tumor- en tumorcelmarkers. Het uiteindelijke doel is om deze nanobodies voor beeldvorming (optische beeldvorming en CT-PET) en radio-immunotherapie toe te passen in preklinische modellen van kanker.

In een andere onderzoekslijn hebben we een nieuw mechanisme van metastase geïdentificeerd dat direct gerelateerd is aan de expressie van Vascular Endothelial Growth Factor-A. Dit heeft betrekking op het ontsnappen uit tumoren van clusters van tumorcellen, ingesloten door vaatwandelementen (tumorweefsel) die worden gefilterd door pulmonaire vasulatuur en aanleiding geven tot lokale metastatische uitgroei. De effecten van neo-adjuvante VEGF-remming op dit proces zijn onderwerp van onderzoek, in nauwe samenwerking met het departement oncologie en nucleaire geneeskunde.

Een derde onderzoekslijn gaat over de effecten van angiogenese-remming op klinische tumoren. We hebben de effecten van VEGF-remmers in muismodellen van kanker uitgebreid onderzocht, en nu deze therapieën meer en meer worden toegepast bij patiënten, komt er materiaal beschikbaar dat ons in staat stelt de effecten op tumorbiologie in een echte klinische omgeving te onderzoeken.

 

 

 

Pin it

Voer actie, help mee

Maak binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met donatiemogelijkheid aan.

Laat iedereen zien waarom jij wilt dat er meer onderzoek moet gebeuren naar hersentumoren op www.STOPhet.nl

Walk4BrainsUden20172kl

 

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Bestemmingsfondsen

Direct doneren voor onderzoek in jouw ziekenhuis of voor een specifieke hersentumorsoort, dat kan bij ons.

Kies waar jouw donatie voor wordt gebruikt.
Help ons mee meer onderzoek mogelijk te maken.

Klik HIER om naar de donatiepagina van bestemmingsfondsen te gaan.

   biopt