www.STOPhersentumoren.nl is alleen gemaakt met het oog op uitwisseling van informatie. Een communicatiemiddel rondom de Stichting STOPhersentumoren.nl. Het beoogt zoveel mogelijk bij te dragen aan de missie van de stichting met betrekking op de Primaire Hersentumoren met als doel onderzoek en kennisdeling naar deze vorm van Kanker te bevorderen. De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. De informatie op www.STOPhersentumoren.nl en de links van de sites waarnaar doorgelinkt wordt, mag en kan niet worden gebruikt als diagnose of behandeling van enige vorm van kanker. Wij kunnen ook absoluut geen verantwoording nemen voor de inhoud van de sites waarnaar we doorlinken. Deze site is geen aanvulling, laat staan vervanging, van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij elke vorm van kanker, waaronder ook (primaire) hersentumoren of andere klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.

HersentumorOnderzoekfonds logo

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze site. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten, en vormt, gezien de vele "mitsen en maren" één geheel. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze site te tonen. Voor aanvullende behandeling van kanker met voeding en supplementen moet men nimmer zelf dokteren, of op paranormale wijze delen van voedingstherapie "die wel of niet bij Uw biosysteem aansluiten" laten bepalen. Wij wijzen er ook op dat de ene therapie weer nadelig kan werken op een andere. Voor alle duidelijkheid nogmaals: ten allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een terzake deskundig arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over voeding en kanker en de daarin vermeldde doseringsgrenzen en contra-indicaties, en die voldoende kennis heeft van de nieuwe literatuur over reguliere behandeling van kanker. De site-informatie hebben we ontleend aan bronnen als officiële voorlichtingsfolders van het KWF, internetsites, boeken, eigen ervaringen van patiënten, patiëntenverenigingen uit binnen- en buitenland enz. met als doel een bijdrage aan de communicatie en ondersteuning van onderzoek naar Primaire hersentumoren. Deze site-informatie is grotendeels geschreven door leken en niet door artsen of medische deskundigen. Wel is veel informatie afkomstig of gecontroleerd door artsen of deskundigen. Maar het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat u ons daar op wilt wijzen zodat we samen deze site zo compleet en correct mogelijk kunnen maken.

~

Pin it

Voer actie, help mee

Maak binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met donatiemogelijkheid aan.

Laat iedereen zien waarom jij wilt dat er meer onderzoek moet gebeuren naar hersentumoren op www.STOPhet.nl

Walk4BrainsUden20172kl

 

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Bestemmingsfondsen

Direct doneren voor onderzoek in jouw ziekenhuis of voor een specifieke hersentumorsoort, dat kan bij ons.

Kies waar jouw donatie voor wordt gebruikt.
Help ons mee meer onderzoek mogelijk te maken.

Klik HIER om naar de donatiepagina van bestemmingsfondsen te gaan.

   biopt