Doneer nu qxif-angle-right

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Het doel van de onderzoeksgroep UMCG is het aansluiten van het hersentumoren EURACAN domein 10 onderzoek aan het KWF onderzoek FORCE (InFrastructure fOr Rare Cancers in the Netherlands), zodat patiënten met een hersentumor zo snel als mogelijk kunnen profitieren van de uitkomsten van FORCE.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 25.500 per 6 mei 2021.

 

 

Achtergrond: Ruim driekwart van patiënten met kanker heeft een veelvoorkomende vorm van kanker: borstkanker, longkanker, huidkanker et cetera. Maar 22% heeft één van de vele zeldzame vormen. Omdat ze zeldzaam zijn, zijn er artsen niet zo een-twee-drie op verdacht. Vaak leidt dit tot tijdverlies bij het stellen van een diagnose en start van de behandeling. Dankzij nieuwe technieken kunnen zeldzame vormen in de toekomst in een vroeger stadium worden ontdekt. Een voorbeeld is het gevoelig (“ultra sensitief, US”) meten van vrij circulerend tumor DNA (USccfDNA). Deze techniek spoort in het bloed tumor DNA op en verraadt zodoende zijn aanwezigheid. Dit kan al in een vroeg stadium, zodat patiënten snel de juiste behandeling krijgen. Bij veel voorkomende kankersoorten wordt deze techniek al ingezet. Een eerdere studie liet zien dat ccfDNA in ongeveer 50% van de gevallen aangetoond kan worden in patiënten met een primaire hersentumor. (Piccioni DE, Achrol AS, Kiedrowski LA, et al. Analysis of cell-free circulating tumor DNA in 419 patients with glioblastoma and other primary brain tumors. CNS Oncol. 2019:S34).

Zeldzame vormen van kanker zoals hersentumoren komen soms zo spaarzaam voor dat de meeste artsen er weinig of geen ervaring mee hebben. Dat wil niet zeggen dat die kennis er niet is. Zij is alleen gefragmenteerd aanwezig in vele oncologische centra. Recent heeft KWF Kankerbestrijding geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar zeldzame tumoren. Daarmee gaan in 2021 twee grote nationale samenwerkingsverbanden van start, die mikken op verbetering van diagnostiek voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker. InFrastructure fOr Rare Cancers in the Netherlands (FORCE) is de naam van een van de 2 samenwerkingsverbanden die met financiering van KWF van start gaan. Hierin bouwen onderzoekers aan een landelijke infrastructuur die informatie over zeldzame tumoren voor artsen en onderzoekers toegankelijk maakt. Uniek aan dit project is dat patiënten rechtstreeks in contact staan met onderzoekers en met hun gegevens en ervaringen bijdragen aan versnelling in wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevensbundeling maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vast te stellen welke sporen zeldzame tumoren achterlaten in bloed. Met de ontwikkeling van ultragevoelige bloedtesten wil FORCE bijdragen aan betere en snellere opsporing van zeldzame kanker.  Bij dit samenwerkingsverband zijn het UMC Groningen, UMC Utrecht, Erasmus MC, Amsterdam UMC, AvL, en Maxima Medisch Centrum aangesloten. Wij willen gebruik maken van deze infrastructuur en met de subsidie van STOP hersentumoren zorgen dat patiënten met een hersentumor ook kunnen profiteren van dit initiatief.

Verwachte uitkomsten:  Met de financiering van STOPHersentumoren kunnen we zorgen dat de infrastructuur die nu wordt gebouwd binnen FORCE ook voor patiënten met een hersentumor beschikbaar komt. Ons project moet leiden tot structurele samenwerking tussen alle betrokken centra en ziekenhuizen en de implementatie van USccfDNA-assays zodat bij mensen met een zeldzame tumor een recidief zo vroeg mogelijk kan worden opgespoord. Hoe eerder een behandeling start, des te groter de kans op succes! Dit draagt bij aan STOPhersentumor missie om betere behandelingen te stimuleren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 


Zie al onze andere nieuwsberichten in ons nieuwsoverzicht en blijf op de hoogte door ons op Facebook, Twitter of LinkedIn te volgen.