Doneer nu qxif-angle-right

PMC Marcel Kool Jens BuntDoel van dit project:  . Dit project heeft tot doel de onbekende cellulaire mechanismen bloot te leggen die betrokken zijn bij reeds bestaande en verworven resistentie tegen Temozolomide om nieuwe bruikbare doelen te identificeren om de werkzaamheid van TMZ en de klinische uitkomst bij GBM-patiënten te verbeteren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 3.920,- per 11 maart 2023.

 

Achtergrond: Glioblastoom (GBM) is de meest voorkomende en kwaadaardige primaire hersentumor bij volwassenen. De standaardbehandeling bestaat uit maximale chirurgische resectie, gevolgd door gelijktijdige chemoradiatie en adjuvante chemotherapie met Temozolomide (TMZ). Ondanks dit multimodale behandelplan ontstaat onvermijdelijk resistentie tegen TMZ in de loop van de tijd, wat bijdraagt aan een sombere prognose met een mediane totale overleving van slechts 15 maanden. DNA-reparatie-enzym 06-methylguaninemethyltransferase (MGMT) biedt het belangrijkste intrinsieke resistentiemechanisme voor alkylerende chemotherapie door verwijdering van cytotoxische DNA-laesies en is daarom de beste voorspellende marker voor TMZ-respons. De MGMT-status verklaart de TMZ-resistentie echter niet volledig en daarom moeten er andere mechanismen bij betrokken zijn.

Er wordt een scherm voorgesteld om cellulaire doelen te identificeren die essentieel zijn om TMZ-resistentie te verwerven of ongedaan te maken. Dergelijke doelen kunnen worden gewijzigd door therapeutische remmers om de TMZ-gevoeligheid te herstellen in TMZ-resistente GBM-cellen. Om een dergelijke screening uit te voeren, werd een primaire menselijke GBM-cellijn U1242 (MGMT WT) knock-out gemaakt voor MGMT via CRISPR-bewerking. Vervolgens werden TMZ-resistente cellijnen gegenereerd en werd een fosfokinome-screening uitgevoerd. Functionele karakterisering van TMZ-resistentiemechanismen werd uitgevoerd met behulp van farmacologische - klinisch goedgekeurde doelremmers - en genetische knockdown via siRNA of CRISPR. Doelvalidatie en testen van de specificiteit van kinaseremmers werden uitgevoerd via de creatie van een doxycycline-induceerbaar Cas9-model. Verwachte resultaten: we verwachten differentiële activering van kinase-activiteit te identificeren in MGMT-WT- en KO-cellen gereguleerd door TMZ. Deze genen en kinasen zijn mogelijk betrokken bij TMZ-resistentie en kunnen doelwitten zijn voor sensibilisering.

Verwachte uitkomst: Functionele karakterisering van deze TMZ-resistentiemechanismen met klinisch goedgekeurde doelremmers zal naar verwachting leiden tot nieuwe therapeutische doelen die de rol van MGMT in TMZ-resistentie elimineren en de klinische uitkomst bij met TMZ behandelde GBM-patiënten verbeteren.

 

 


Zie al onze andere nieuwsberichten in ons nieuwsoverzicht en blijf op de hoogte door ons op Facebook, Twitter of LinkedIn te volgen.