Doneer nu qxif-angle-right

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Dit glioma organoid project draagt ook sterk bij aan de organisatiedoelen van CCCM en GROW (School for Oncology and Developmental Biology, Universiteit Maastricht) door het sterk translationele en hoog innovatieve karakter van het werkplan. Daarbij wordt de initiatie van een klinische studie na afloop van dit project sterk aangejaagd; hetgeen in het voordeel van de patiënten met een glioom en hetgeen ook haalbaar is door de nauwe samenwerking lab en kliniek.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 41.250,- per 4 mei 2021.

 Achtergrond: Een glioom, is een tumor van het zenuwstelsel en groeit vanuit het gliaweefsel. Gliacellen zijn steuncellen van de hersencellen. Gliomen komen voor van graad 1 tot graad 4. Hoe hoger de graad, hoe sneller de groei en dus hoe kwaadaardiger de tumor. Gliomen komen na behandeling vrijwel altijd terug. Hersentumoren uit graad 2 en 3 krijgen tijdens hun ontwikkeling uiteindelijk meestal een hogere graad. Het glioblastoma multiforme, afgekort GBM of glioblastoom (graad 4), is de meest kwaadaardige vorm van een hersentumor. De levensverwachting van patiënten met een laaggradige glioom (graad 2,3, 14 jaar) is vergeleken met die van hooggradige tumor (GBM, 1,5 jaar) gunstig maar laaggradige tumoren ontwikkelen zich altijd tot GBM en zijn hiermee ook ongeneeslijk. Hoewel er steeds meer bekend wordt over de ontwikkeling en progressie van laaggradige gliomen zijn er nog steeds geen nieuwe behandelingen voor patiënten. Dat komt onder andere omdat er geen goede laboratorium modellen zijn die de groei en respons op behandeling voorspellen zoals dat in de patiënt gebeurt. Hier gaan we een nieuwe methode gebruiken (organoiden) om direct uit patiënten de glioom stamcellen te kweken. We hebben deze techniek al succesvol toegepast op tumor stamcellen van patiënten met Glioblastoom. Omdat deze cellen uit dezelfde hersengebieden ontstaan denken we dat de kweekmethoden die we hebben ontwikkeld ook goed toepasbaar zijn op laaggradige tumoren. Met deze studie willen we een patiënten biobank van laag-gradige gliomen gaan opzetten en bepalen of deze organoiden representatief blijven voor de tumor in de patiënt wat betreft genetische en fenotypisch kenmerken en gedrag. Indien dat het geval is zullen deze studies worden vervolgd om te onderzoeken of dit platform gebruikt kan worden om nieuwe patiënt specifieke behandelingen te testen op basis van deze organoiden.

Eindresultaat: Dit project heeft als primaire doel om vast te stellen of graad II/III glioma organoïden in kweek de belangrijkste genetische karakteristieken voor groei- en therapie response behouden zoals die worden gezien in de patiënt. Indien dit het geval is vormt deze toepassing de basis voor het bestuderen van de mechanismen van primaire en secundaire resistentie, de identificatie van biomarkers voor patiënten selectie en vroegtijdig opsporen van resistentie, met als uiteindelijk doel de identificatie van nieuwe aangrijpingspunten voor een betere uitkomst voor glioma patiënten. De resultaten van dit onderzoek zullen dan gebruikt worden voor het verkrijgen van additionele subsidies om de voorspellende waarde van glioom organoiden voor therapie response verder te onderzoeken


Zie al onze andere nieuwsberichten in ons nieuwsoverzicht en blijf op de hoogte door ons op Facebook, Twitter of LinkedIn te volgen.