Doneer nu qxif-angle-right

Privacy Statement - Persoonsgegevens


De Stichting STOPhersentumoren.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van de bij haar binnenkomende persoonsgegevens. Hoewel wij er altijd naar zullen streven zo min mogelijk persoonlijke informatie vast te leggen moeten wij In het kader van onze dienstverlening verschillende persoonsgegevens vastleggen met name bij donaties. Zaken zoals uw naam, (e-mail)adres, eventuele persoonlijke opmerkingen en het door u gedoneerde bedragen. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden: verwerking van uw donaties, uitvoering van onze interactieve diensten of andere diensten van Stichting STOPhersentumoren, nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, of om anderszins contact met u te hebben. Stichting STOPhersentumoren.nl gebruikt deze gegevens aldus om haar statutaire taken en dienstverlening uit te voeren.

Opgeslagen gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt anders dan uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.

U beschikt over een recht van toegang tot uw gegevens, over een recht van verbetering van onjuiste gegevens, alsook over het recht om u te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de stichting via info@stophersentumoren.nl. De Stichting STOPhersentumoren.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacystatement. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacystatement na te lezen op eventuele wijzigingen.