Privacy Statement - Persoonsgegevens


De Stichting STOPhersentumoren.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van de bij haar binnenkomende persoonsgegevens. Hoewel wij er altijd naar zullen streven zo min mogelijk persoonlijke informatie vast te leggen moeten wij In het kader van onze dienstverlening verschillende persoonsgegevens vastleggen met name bij donaties. Zaken zoals uw naam, (e-mail)adres, eventuele persoonlijke opmerkingen en het door u gedoneerde bedragen. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden: verwerking van uw donaties, uitvoering van onze interactieve diensten of andere diensten van Stichting STOPhersentumoren, nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, of om anderszins contact met u te hebben. Stichting STOPhersentumoren.nl gebruikt deze gegevens aldus om haar statutaire taken en dienstverlening uit te voeren.

Opgeslagen gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt anders dan uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.

U beschikt over een recht van toegang tot uw gegevens, over een recht van verbetering van onjuiste gegevens, alsook over het recht om u te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de stichting via info@stophersentumoren.nl. De Stichting STOPhersentumoren.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacystatement. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacystatement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Pin it

Voer actie

Maak gratis en binnen een paar minuten een totaal eigen actiepagina met betaalmodule aan.

Laat iedereen zien waar je voor gaat en begin online donaties te werven op www.STOPhet.nl

StopBrains STOPhet actie voor stophersentumoren hersentumor onderzoek

Lotgenoten contact

Het is fijn om met anderen te praten die in soort gelijke situaties zitten.

facebookicon

STOPhersentumoren.nl heeft daarvoor de grootste lotgenoten contact groep. Klik HIER om daartoe toegang te krijgen.

Blogs

Lees de verhalen van onze bloggers, mensen die allemaal iets te maken hebben met hersentumoren.

Wat maken zij mee?
Van patiënt tot naaste, van onderzoeker tot arts. Iedereen kan bloggen. Lees of blog je met ons mee?

Klik HIER om naar de bloggers toe te gaan.

   logo hersentumor blogger blogs stophersentumoren